Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, owocem Soboru Watykańskiego II. Powstał w Polsce w latach 50-tych XX w., a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Podstawowym celem jest formowanie dojrzałych i w pełni świadomych Chrześcijan, czyli wychowanie Nowego Człowieka, który swoją wiarą i posługą będzie ożywiać wspólnotę Kościoła. Ruch pragnie to uczynić, przy pomocy formacji w małych grupach powstałych przy parafiach. Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”.

Światło-Życie, oznacza jedność światła danego od Boga i życia, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty.

 

Na czym polegają spotkania? O co tu w ogóle chodzi?

 • Spotykamy się w grupach (około) 4-7 osobowych,
 • Grupy są podzielone wiekowo i etapem formacji
 • Każda grupa ma swojego animatora – osobę, która przeszła już podstawową formację Ruchu Światło-Życie,
 • Ważne jest dla nas Pismo Święte: czytamy je, rozważamy i próbujemy wcielać w życie,
 • Dzielimy się przeżyciami, nowinkami, tym, co zdarzyło się w ostatnim tygodniu,
 • Wspólnie się modlimy,
 • Czasem uczymy się śpiewać ;),
 • Gramy w gry i wspólnie się bawimy,
 • Tworzymy wspólnotę młodych, aktywnych i zaangażowanych w życie Kościoła ludzi.

Jeśli:

 • Jesteś młodą osobą (7-8 klasa SP, lub szkoła średnia) i poszukujesz w swoim życiu Pana Boga,
 • Chcesz spotkać ciekawych ludzi,
 • Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej niż na lekcjach religii,
 • Zrozumieć po co chodzisz do Kościoła,
 • Spędzić inaczej niż dotychczas piątkowy wieczór…

 

Zapraszamy!

 

Spotkania Oazy młodzieżowej odbywają się w każdy piątek rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele, następnie (około 18.45) widzimy się w salce-kafejce na dole.

 

Moderator: ks.  Dawid Kucaba MS

https://www.facebook.com/OazaSaletyniKrakow/