Znalezione obrazy dla zapytania pogrzeb krzyż

POGRZEB
Naszą pamięć i szacunek do zmarłego wyrażamy obecnością na pogrzebie, składanymi kondolencjami, wiązanką kwiatów, wieńcem, zapalonym zniczem. Lecz chyba najistotniejszym przejawem miłości do zmarłego jest modlitwa w jego intencji, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii.
 
W celu pochowania zmarłego należy:
   * uzyskać lekarskie świadectwo zgonu zmarłego.
   * uzyskać skrócony odpis aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego
   * w kancelarii parafialnej ustalić datę, godzinę i formę pogrzebu
   * w kancelarii okazać skrócony odpis aktu zgonu z USC.

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.