Duch - Gołębica

Spotkania formacyjne 2024

Grupa młodsza (7 klasa):
 • Spotkanie ogólne
  24 stycznia 2024 (środa), godzina 19:00
 • Spotkanie ogólne
  28 lutego 2024 (środa), godzina 19:00
 • Spotkanie ogólne
  10 kwietnia 2024 (środa), godzina 19:00
Grupa starsza (8 klasa):
 • Spotkanie ogólne
  7 lutego 2024 (środa), godzina 19:00
 • Spotkanie ogólne
  13 marca 2024 (środa), godzina 19:00

 

Spotkania w małych grupach według ustaleń ze swoim animatorem.

 


Informacje

Termin uroczystości bierzmowania (gr. starsza): 7 maja 2024 godz. 18:00

 

Kontakt (np. usprawiedliwienia): bierzmo.krakow@gmail.com


Niezbędne dokumenty

Kandydat/ka, by kontynuować przygotowania, dostarcza księdzu opiekunowi grupy:

  1. Świadectwo chrztu Kandydata (jeśli chrzest odbył się w innej parafii niż MB Saletyńskiej)
   — bezpośrednio po rozpoczęciu przygotowań; z kancelarii parafialnej, gdzie miał miejsce chrzest
   > Bez udokumentowania chrztu nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu bierzmowania!
  2. Zgoda na bierzmowanie poza parafią (dotyczy kandydatów mieszkających poza parafią MB Saletyńskiej)
   — bezpośrednio po rozpoczęciu przygotowań; z kancelarii parafialnej swojej parafii zamieszkania
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej (dotyczy młodzieży spoza SP158)
   — na 2-3 miesiące przed bierzmowaniem; od własnego katechety w szkole

Świadek i patron bierzmowania

por. https://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

 1. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
 2. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309).
  • Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która
   1. już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
   2. ukończyła 16 rok życia oraz
   3. jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
  • Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była osoba tej samej płci co kandydat.
  • Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.
  • Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).