chrzcielnica
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu
i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół
i stajemy się uczestnikami jego posłania.

„Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę
i w słowie” (KKK 1213).

 

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany podczas Mszy świętej o godzinie 12:00.

Potrzebne dokumenty przy prośbie o chrzest dziecka:

  • akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary