lopata

1980– Ks. kardynał Franciszek Macharski zezwolił Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette na otwarcie domu zakonnego przy ul. Koszalińskiej 12.

msza

1980 (sierpień) – Ks. kardynał erygował kaplicę publiczną pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej oraz nakazał prowadzenie duszpasterstwa i katechizacji dla wiernych osiedla Cegielniana. Osiedle w tym czasie należy do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Myślenickiej.

kaplica kaplicab

1980 (wrzesień) – pierwsze lekcje religii i Msze święte dla okolicznych mieszkańców.

1980 (listopad) – Ks. kardynał dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy.

1983.03.01– dekret ks. kardynała Franciszka Macharskiego erygujący Parafię Matki Bożej Saletyńskie w Krakowie – Łagiewnikach na osiedlu Cegielniana. Parafia została powierzona Zgromadzeniu Matki Bożej z La Salette.

poswieceniep

1984.06.07– Ks. kardynał Franciszek Macharski poświęca krzyż i plac pod budowę nowego kościoła.

wykopy projekts

1985– wiosną rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty świątyni.

1986– budowę wstrzymano ze względu na wysokie koszty realizacji projektu świątyni.

1987 – 1990– budowa zaplecza domu parafialnego.

projektn2

1991– wznowiono budowę świątyni według projektu prof. Witolda Cęckiewicza.

Akte

murymuryruszt

1993– wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Kamień pochodzi z miejsca zjawienia Matki Bożej z La Salette i poświęcony jest przez Ojca św. Jana Pawła II.

wmurowk

1999.09.25– poświęcenie nowej świątyni przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego.

2001.09.23Akt ofiarowania parafii

2002.09.16 – Uroczystości Jubileuszowe przybycia Misjonarzy Saletynów do Polski

2003.03.01Uroczystość Jubileuszowa 20-lecia Parafii