….To mnie Bóg wzywa , mnie posyła do pracy w swojej winnicy;

mnie wzywa i posyła , abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach…..” (Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici) Sobór Watykański II w Dekrecie Ad Gentes z 7.12.1965r. Wyjaśnił potrzebę uczestnictwa świeckich w aktywności misyjno apostolskiej

Kościoła. Kościół nie jest autentyczny, nie żyje swoją pełnią i nie jest znakiem

doskonałej obecności Chrystusa wśród ludzi, jeśli z hierarchią kościelną nie współpracuje laikat. W odpowiedzi na wezwanie Ojców Soboru udział świeckich w apostolstwie Kościoła przyjmuje różne formy. Miłość czerpana z liturgii eucharystycznej jest duszą całego apostolstwa. Chrześcijanin

autentycznie wierzący odczuwa potrzebę działania misyjnego. Jedną z form tej działalności jest włączanie się do liturgii słowa. Z tego charyzmatu zrodziła się idea posługiwania świeckich przy ambonie, również w naszej parafii. Posługiwanie to pozwala na głębsze przeżycie i lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Ks. L. Pańczak poprzedni proboszcz naszej parafii inspirowany Duchem Soborowym powołał do życia Zespół Liturgiczny, który swoją działalność rozpoczął w III niedzielę Adwentu 1994 r. Na przestrzeni tego czasu Zespół przygotowywał oprawę liturgiczną Słowa Bożego – na uroczystościach parafialnych i na co dzień. Układano: komentarze do czytań, modlitwy wiernych, przygotowywano nabożeństwa pokutne w czasie rekolekcji parafialnych i Misji św. Cała nasza działalność wynika z potrzeby serca, chęci pogłębiania wiary i życia w Bożej Prawdzie. Na bazie Zespołu Liturgicznego powstał również teatr. Wystawiono w parafii: Jasełka i Mękę Pańską, a podczas koronacji Matki Bożej Salentyńskiej w Dębowcu kolejny raz została wystawiona Męka Pańska. Włączaliśmy się również w prace przy budowie naszej świątyni. Obecnie naszym przewodnikiem duchowym jest ks. proboszcz Grzegorz Szczygieł MS, który swoim zaangażowaniem pomaga nam wzrastać w wierze i czynnie uczestniczyć w życiu parafii. W każdą środę przed 3 Niedzielę miesiąca o godz. 18.45 odbywają się spotkania formacyjne w salkach katechetycznych. Przygotowanie się do liturgii Słowa jest dla nas chwilą refleksji, bowiem Słowo Boże to drogowskaz jak żyć, jakimi wartościami się kierować oraz skąd czerpać radość i siły na co dzień. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą wziąć aktywny udział w misyjnej działalności Kościoła. Serdecznie zapraszamy na nasze piątkowe spotkania wszystkich panów i panie którzy chcą w niedziele czy w tygodniu służyć czytając śpiewając lub pełniąc posługę przy ołtarzu. W III niedziele miesiąca spotykamy się na Mszy Świętej o 10.30 gdzie posługujemy przy ołtarzu lub czytając podczas liturgii słowa.

Osoby do kontaktu:

Ks. Proboszcz Grzegorz Szczygieł email: xgszms@gmail.com

Krzysztof Piątek email: krzysiek.m.piatek@gmail.com

Link do grafiku z czytaniami:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUPS54lXnGwu_lFG5cb8TCMtHbdUtbi16XLRZim6e4/edit?usp=sharing