Życzenia wielkanocne 2024

Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. 

Do Niego należy czas i wieczność. 

Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tymi słowami rozpoczęliśmy liturgię Wigilii Paschalnej. Są to zarazem słowa wyznania wiary, jak i uwielbienia Jezusa, który pokonuje wszelką śmierć i jest Panem dziejów. Jezus nie jest postacią sprzed wieków, pobożnym wspomnieniem, a tym bardziej kimś, kogo na naszym etapie dziejów należałoby traktować jako zbędny relikt przeszłości. Jezus żyje dziś i działa dziś. Możemy tego doświadczać także w naszej wspólnocie parafialnej, która, nie tylko w moim odczuciu, tętni Jego życiem i wbrew panującym trendom – rozkwita! Świadectwem są chociażby przepiękne liturgie i świątynia wypełniona wiernymi – czego świadkami byliśmy podczas Triduum.

Życzę Wam wszystkim – zarówno Parafianom, jak i każdemu, kto w jakikolwiek sposób utożsamia się z naszą parafialną wspólnotą, przemieniających, życiodajnych spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym, pokoju i bezpieczeństwa w niespokojnych czasach, pojednania i miłości w rodzinach i wśród przyjaciół.

Błogosławionego czasu Wielkanocy!

ks. Grzegorz Szczygieł MS, proboszcz