DUSZPASTERSKIE I FINANSOWE PODSUMOWANIE 2023 ROKU.

Parafia liczy ok. 6 000 mieszkańców. W 2023 roku chrzest św. przyjęło 39 dzieci (w 2022 r. 33 – w nawiasach podawane będą dla porównania dane z poprzedniego 2022 roku). Do I Komunii św. przystąpiło 95 dzieci (115), bierzmowanie przyjęło 42 młodych (34), dokonano 1 apostazji (1). W minionym roku odbyło się 40 pogrzebów katolickich (33), 7 par wstąpiło w związek małżeński (5). Liczba wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, ustalona podczas dorocznego październikowego liczenia wiernych, to 1451 osób (1398). Podsumowanie tegorocznej wizyty duszpasterskiej: kapłanów przyjęto w 926 domach (922), nie przyjęto w 567 (522), 1317 (1234) okazało się zamkniętych; nastąpił wzrost liczby mieszkań o 128 w związku z oddaniem do użytku nowych bloków i wyremontowaniem kilku domów i kamienic – głównie pod wynajem, ale ta liczba nie jest precyzyjna, bo nie uwzględnia reorganizacji i zmian w niektórych domach, do których nie mamy dostępu.

Należy nadmienić, że finanse parafialne i domowe wspólnoty zakonnej misjonarzy saletynów są rozdzielone zgodnie z Instrukcją Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła z 2015 r. Rok finansowy rozpoczynaliśmy z 130 882 zł w kasie parafialnej, zakończyliśmy z kwotą 175 105 zł. Przychody uzyskane w ciągu roku to 699 223 zł, rozchody to 655 000 zł. Główne przychody to: taca 409 109 zł, ofiary z kolędy i opłatków 36 940 zł, zbiórka inwestycyjna 128 001 zł, (w przychodach uwzględnione są także datki na ubogich i Caritas – 34 079 zł). Główne wydatki parafii to: zobowiązania wobec kurii Archidiecezji Krakowskiej i kurii prowincjalnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów 67 461 (w tym wobec Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 10 800, ofiary na Misje Zagraniczne – nie licząc sierpniowej kwesty misjonarza – 14 450, ofiary na KUL i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – 16 773), pensje pracowników parafialnych – 141 115, ZUS-y, ubezpieczenia pracownicze, PIT 4 – 71 872, ubezpieczenia i podatki – 20 122 (w tym podatek zryczałtowany proboszcza – 5 758, ZUS członków wspólnoty zakonnej – 11 803), działalność duszpasterska – 25 313 (w tym pomoc charytatywna – 14 689), media (prąd, woda, gaz, olej opałowy) – 84 005, kult (troska o kościół, zakrystię, kancelarię, dekoracje, kwiaty, organizacja uroczystości, rekolekcji) – 81 671, remonty i inwestycje – 137 243 (w tym utrzymanie ziemi, ogrodu, budynków – 47 727 – a w tym zakup traktorka, zakup małych narzędzi – 9 148).

W tym roku nastąpił wzrost wydatków na zakup narzędzi. Związany jest z zatrudnieniem nowego pracownika i uporządkowaniem przez niego warsztatu, którym dysponowała parafia. Chodzi o wymianę starych bądź zepsutych narzędzi na nowe i zakupieniem takich, które wydają się teraz najbardziej przydatne. Ten proces jeszcze będzie trwał. Zmienia się także sposób pielęgnacji ogrodu, za który również odpowiedzialny jest nowozatrudniony konserwator. Warto również nadmienić, że pewne inwestycje zaplanowane na rok 2023 (najpoważniejsza z nich to wymiana oświetlenia w kościele i malowanie) ze względu na przeciągające się negocjacje z wykonawcami zostały przeniesione na nowy rok. Część wolnych środków zostało rozdysponowanych na inne inwestycje, potrzeby, konserwacje, a część zawiera się w dodatnim saldzie przychodów i rozchodów.

Nasza parafia obfituje w grupy i wspólnoty kościelne, w których wzrastają i formują się osoby w każdym wieku – od dzieci, poprzez młodzież, aż do dorosłych i seniorów. Owocami tej pracy dzielą się także z całą wspólnotą parafialną. Jest to szczególnie widoczne w przygotowaniu i przeżywaniu niedzielnych Eucharystii, świąt, rekolekcji, spotkań tematycznych, warsztatów, nabożeństw, festynów i akcji pomocowych. Są to: Kręgi Domowego Kościoła (ok. 60 osób), oaza młodzieżowa czyli wspólnota Ruchu Światło-Życie (ok. 70 osób), Oaza Dzieci Bożych (ok. 10 osób), wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej (ok. 65 osób), Liturgiczna Służba Ołtarza (ok. 25 osób), Dorosła Służba Liturgiczna (ok. 10 osób), schola dziecięca (ok. 20 osób), Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji (ok. 15 osób), wspólnota uwielbienia Młode Wino (ok. 20 osób), Mężczyźni Świętego Józefa (ok. 15 osób), Matulanki (ok. 8 osób), 8 Róż Żywego Różańca, Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Męski Zespół Wokalny Cantus Masculinum. W naszym domu duszpasterskim regularnie odbywają się również modlitewne ekumeniczne spotkania w duchu Taizé, spotkania drużyn Szczepu 11. Podgórskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych ZHR „Ruczaj”, działa Punkt Informacji o Psychomanipulacji i Sektach (dyżur stacjonarny i konsultacje telefoniczne: wtorki 15.30-18.30), a w kościele organizowane są Msze święte dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin i Msze święte z modlitwą o uzdrowienie.

Rok 2023 obfitował także w różnego rodzaju wydarzenia związane w jego pierwszej połowie z przeżywanym 40-leciem powstania parafii, a także rokiem liturgicznym, czy organizowane jednorazowo. 8 stycznia odbyła się projekcja Jasełek, które 28 lat temu zostały przygotowane i wystawione przez osoby związane z naszą parafią i utrwalone na taśmie video. Przed Wielkanocą odbyły się warsztaty robienia stroików wielkanocnych i pokaz palm wielkanocnych. W uroczystym i owocnym przeżywaniu świąt wielkanocnych jak co roku pomagał wspaniałym śpiewem poprzedzonym tygodniami prób chór paschalny, wielopokoleniowa asysta liturgiczna, osoby przygotowujące ołtarz adoracji i grób Pański. W pamięci pozostało też całonocne czuwanie przy grobie Pana Jezusa, radosna procesja rezurekcyjna zakończona przygotowaną przez Radę Parafialną agapą z pieczonym baranem. Święta to także pamięć o ubogich i potrzebujących – nie zabrakło więc troski o nich w postaci Daru Paschalnego – paczek z produktami niezbędnymi do godnego świętowania. W okresie wielkanocnym Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji zorganizowała Kurs Nowe Życie z Bogiem. Uroczyście przeżywaliśmy także Wigilię Zesłania Ducha Świętego z Eucharystią, nieszporami, katechezą, uwielbieniem i modlitwą o wylanie Ducha Świętego. Obchody jubileuszu poprzedziły Dni nadziei, na które złożyły się następujące wydarzenia: nabożeństwo pokutne, Msza święta w 10 rocznicę konsekracji kościoła, świętowanie Dnia Dziecka na placu kościelnym, Droga Światła alejkami osiedla, piknik ewangelizacyjny na osiedlu, kino plenerowe na placu kościelnym, Forum Jubileuszowe, wieczór uwielbienia i dziękczynienia, uroczysta Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego, a po jej zakończeniu tort jubileuszowy, wspólny obiad na placu kościelnym, festyn parafialny z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych: wodzirejem, tańcami, konkursami, malowaniem buzi, dmuchanym zamkiem, grillem, ciastami. Cieszyliśmy się z pięknej pogody i licznego udziału mieszkańców osiedla. Z okazji jubileuszu wydany został okolicznościowy album zawierający zdjęcia, historię i świadectwa osób zaangażowanych w życie parafii. Czas wakacji to dla wielu wspólnot okazja do uczestnictwa w rekolekcjach – dla Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła to podstawa systemu formacyjnego. Młodzież z naszej parafii uczestniczyła również w Saletyńskich Spotkaniach Młodych w Dębowcu i Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. 15 osób wzięło udział w inicjatywie ewangelizacyjnej Przystanek Jezus.

Końcem sierpnia pracę duszpasterską w naszej parafii zakończyli ks. Mariusz Maćkowiak MS i ks. Kamil Pękalski MS. Przybyli ks. Łukasz Stachura MS z parafii w Dębowcu i ks. Dawid Kucaba MS z parafii w Warszawie. Jak co roku w ostatnią niedzielę września odbyły  się uroczystości odpustowe z piknikiem parafialnym z  atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We wrześniu powstał także nowy Krąg Domowego Kościoła. Warto wspomnieć, że dr. n. med. Andrzej Grudzień otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin 2023 roku” za pełną poświęcenia bezinteresowną służbę ratowania życia ludzkiego. W listopadzie i grudniu odbyły się również wybory do nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Cieszy wysokie zainteresowanie – oddano ponad 300 głosów. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęło w naszej parafii działalność domowe hospicjum Maryi Królowej Apostołów, które siedzibę znalazło w lokalu przy ul. Cegielnianej 6B. W Adwencie zostały połączone Msze święte roratnie o godz. 6.30 dla dzieci i dorosłych, z zaproszeniem na ciepłe kakao po każdej z nich. 10 grudnia Stowarzyszenie Twoja Sprawa przeprowadziło warsztaty: Jak chronić swoje dziecko przed pornografią. Przed świętami zostały zorganizowane warsztaty robienia kartek świątecznych i warsztaty robienia stroików świątecznych.  Rekolekcje adwentowe pod hasłem Przygotuj serce ze świadectwami o Bożym działaniu w życiu, modlitwą uwielbienia, modlitwą wstawienniczą, przeprowadziła w naszej parafii Wspólnota Misja EnChristo. Przed Bożym Narodzeniem została także zorganizowana Wigilia Parafialna na którą szczególnie zostały zaproszone osoby samotne, starsze, uchodźcy. Zebrano także ofiary na Dar wigilijny – posiłek wigilijny przygotowany i dostarczony do potrzebujących.

Biorąc pod uwagę postępującą laicyzację i kryzys Kościoła, nasza parafia wydaje się być „zieloną wyspą”, gdzie tętni życie chrześcijańskie. Jest to niewątpliwie owoc łaski Bożej i pracy wielu pokoleń kapłanów i świeckich, którzy dbali o to, by sformułowanie „wspólnota parafialna” nie było tylko eufemizmem z terminologii kościelnej, ale rzeczywistością. Oby ten trend nie uległ zmianie.

  1. Grzegorz Szczygieł MS, proboszcz