Służba liturgiczna jest jedna z grup działających niemal przy każdej parafii. Znana jest bardziej jako ministranci, którzy tworzą ją wraz z aspirantami, lektorami. Naszym zadaniem jest głownie służba przy ołtarzu podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Jest to bardzo wielki zaszczyt, że możemy być najbliżej, spośród wiernych znajdujących się w kościele, Chrystusa uobecnionego w Najświętszym Sakramencie.

Info:

SPOTKANIA:

Lektorzy – poniedziałek godzina 17.00 – kawiarenka.

Ministranci i aspiranci – poniedziałek godzina 18.45 – kawiarenka. 

Opiekun: ks. Kamil Pękalski MS kontakt: tel. 516 -463-912