Służba liturgiczna jest jedna z grup działających niemal przy każdej parafii. Znana jest bardziej jako ministranci, którzy tworzą ją wraz z aspirantami, lektorami. Naszym zadaniem jest głownie służba przy ołtarzu podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Jest to bardzo wielki zaszczyt, że możemy być najbliżej, spośród wiernych znajdujących się w kościele, Chrystusa uobecnionego w Najświętszym Sakramencie.