e-mail: krakow@saletyni.pl

Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek: godz. 16.30 – 17.30
sobota: godz. 8.00 – 9.00
w okresie wakacji: czwartek, godz. 16.30 – 17.30 i sobota godz. 8.00 – 9.00.

Telefon kontaktowy
12 266 62 66 – Dom Zakonny, 504 835 789 – Tel. Kom.

Dziękujemy za składane ofiary na potrzeby parafii i pomoc charytatywną:

Parafia Rzymskokatolicka M.B. Saletyńskiej
ul. Cegielniana 43
30-404 KRAKÓW
Deutsche Bank 24 S.A. o/Kraków
78 1910 1048 3603 9847 1121 0001

Kontakt do Pana organisty Michała Niemca:
www.niemiecmichal.pl