Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu
i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół
i stajemy się uczestnikami jego posłania.

„Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę
i w słowie” (KKK 1213).

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany podczas Mszy świętej o godz. 10:30 zasadniczo w drugą niedzielę każdego miesiąca.

Ewentualny inny termin prosimy uzgodnić z księdzem proboszczem.

Potrzebne dokumenty przy prośbie o chrzest dziecka:


· akt urodzenia dziecka (odpis z USC)


· wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców


· dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)


· zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Rola rodziców chrzestnych jest bardzo ważna. W razie śmierci, nieobecności lub zaniedbań religijnych ze strony rodziców naturalnych – rodzice chrzestni mają obowiązek zatroszczyć się o przekazanie wiary chrzestnym dzieciom. Mają się modlić za te dzieci, o to by rosły we wierze.