OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII Niedziela Zwykła 7.11.2021r.

wpis w: Bez kategorii | 0

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII Niedziela Zwykła 7.11.2021r.

1.W naszej parafii rozpoczynamy dzisiaj udział w Synodzie Biskupów na temat synodalności na poziomie parafialnym. Proces synodalny został uroczyście rozpoczęty w dniach 9-10 października 2021 r. w Rzymie, a następnie 17 października w każdym Kościele partykularnym. Informacje na ten temat będą podawane w ogłoszeniach, w Dies Domini i na stronie internetowej parafii. Gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

2. W poniedziałek o godz. 18.30 spotkanie ministrantów i kandydatów do pełnienia tej posługi.

3. We wtorek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Po Mszy świętej wieczornej, Katecheza dla dorosłych na temat finansów Kościoła. Analizę przychodów
i rozchodów wspólnoty kościelnej przeprowadzimy na podstawie danych naszej parafii.

4. W środę wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Modlitwa Słowem Bożym o godz. 18.40.

5. W czwartek 11 listopada wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny.

6. W piątek wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

7. W sobotę wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 pierwsze spotkanie synodalne na temat słuchania
i zabierania głosu w Kościele i społeczeństwie. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wypowiedzieć się i posłuchać innych m.in. na temat: W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy? W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie? Jak dobrze słuchamy tych, którzy są na peryferiach? Jakie są ograniczenia w naszej zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne? Jaka jest przestrzeń dla głosu mniejszości, zwłaszcza tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego? Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i
w społeczeństwie? Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

9. W niedzielę 14 listopada będziemy przeżywać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym oraz V Światowy Dzień Ubogich.