Służba liturgiczna jest jedną z grup działających niemal przy każdej parafii. Znana jest bardziej jako ministranci, którzy tworzą ją wraz z aspirantami, lektorami. Naszym zadaniem jest głównie służba przy ołtarzu podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Jest to bardzo wielki zaszczyt, że możemy być najbliżej, spośród wiernych znajdujących się w kościele, Chrystusa uobecnionego w Najświętszym Sakramencie. W związku z tym musimy starać się by nasze zachowanie, nie tylko gdy jesteśmy ubrani w białe komże i alby symbolizujące czystość, ale również w szkole, domu i na podwórku było przykładem dla naszych rówieśników. Z tego powodu staramy się wypełniać słowa św. Dominika Savio, będącego naszym patronem, który mówił: „Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby być stale radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”.
Spotykamy się raz w tygodniu aby poprzez modlitwę i naukę doskonalić nasze służenie. Poza tym wyjeżdżamy na wspólne wyjazdy podczas wakacji, ferii, jak innych wolnych dni.
Jeżeli ktoś chciałby wstąpić do naszej „białej armii” to wystarczy skontaktować się z którymś z księży z naszej parafii lub poprosić któregoś z ministrantów i przyjść na nasze spotkanie.
„Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie”.

 

OPIEKUN:
Ks. Marcin Libera MS

SPOTKANIA:
– lektorzy :
środa – godz. 18.30.
– ministranci i aspiranci:
poniedziałek – godz. 18.30.

Chętnych chłopców klas od III do VI zapraszam do grona ministrantów młodszych i aspirantów, oraz młodzież klas gimnazjalnych do grona ministrantów starszych i kandydatów na lektorów.
kontakt z opiekunem grupy ks. Marcinem.