radiomaryjaznak-1Wspólnota Koła Przyjaciół Radia „Maryja” powstała spontanicznie, z potrzeby serca. Swoją formację opiera na ewangelicznym przekazie zawartym w katechezach, programach i audycjach radia.
Radio „Maryja” służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, pragnąc nieść ludziom Dobrą Nowinę, w nurcie nowej ewangelizacji, by prawda o Jezusie Chrystusie – odkupicielu świata dotarła aż po krańce ziemi. W łączności z Ojcem Świętym oraz ks. Biskupami prowadzi słuchaczy drogami świętości. Uczy właściwych reakcji na dobro i zło, budzi sumienie i wrażliwość na los ludzki, zwłaszcza najuboższych. Serdecznie zachęcamy wszystkich pragnących poszerzyć krąg naszej rodziny radia „Maryja”. Miejmy w pamięci słowa Ojca Świętego: Teraz Polsce potrzeba ludzi wiary i prawych sumień”
Z Bogiem i z Maryją!

Założycielka Janina Rzeszuto

Strona Radia Maryja:

www.radiomaryja.pl