Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie

 

 

Spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania :
KLASY 1 SZKÓŁ ŚREDNICH:
Najbliższe spotkania kandydatów będą się odbywały(przeważnie) w drugie wtorki miesiąca o godz. 19:00. Zbiórka w kaplicy. Spotkania grupowe odbywają się według ustalonego przez animatora grupy harmonogramu. Terminarz spotkań ogólnych na rok 2019/2020:

27-29.09.2019 r. OBOWIĄZKOWY WYJAZD FORMACYJNO-REKOLEKCYJNY do SP nr 72 w Krakowie.

INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDU PATRZ LINK: REGULAMIN I INFORMACJE

Dalsze terminy spotkań:

15.10.2019 r.

12.11.2019 r.

10.12.2019 r.

 

KLASY siódme i ósme ze szkół podstawowych:
Trwają zapisy do grup. Wypełnione podanie:
Formularz zgłoszenia kandydata do bierzmowania 2019-2021 a
składamy w kancelarii lub do księdza Szymona Daty MS.
Formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest również w kancelarii parafialnej. Osoby spoza naszej parafii proszone są o dostarczenie aktu chrztu oraz zgody ks. Proboszcza parafii zamieszkania na przystąpienie do sakramentu bierzmowania poza parafią. Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 29 września 2019 r.
Odpowiedzialnym za przygotowanie obu grup jest ks. Szymon Data MS.

Najbliższe spotkania ZAPISANYCH kandydatów będą się odbywały w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 19:00. Zbiórka w kaplicy. Spotkania grupowe odbywają się według ustalonego przez animatora grupy harmonogramu. Terminarz spotkań ogólnych na rok 2019/2020:

1.10.2019 r.

5.11.2019 r.

3.12.2018 r.

11.02.2020 r.

3.03.2020 r.

7.04.2020 r.

5.05.2020 r.

2.06.2020 r.