Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie

 

Godność bierzmowania

1. Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów.

2. Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania.

3. Przygotowanie ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.

Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego przez formowanie w nich ducha wiary i stopniowe jego umacnianie oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentów bierzmowania i Eucharystii, w czym korzystają z pomocy tych instytucji, które zajmują się katechizacją. Ta rola rodziców zaznacza się także przez ich czynny udział w obrzędach sakramentów.

Duszpasterze niech troszczą się o to, aby świadek bierzmowania, wybrany przez kandydata lub przez jego rodzinę, był duchowo przygotowany do tej funkcji oraz odznaczał się następującymi przymiotami:
a) był wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania;
b) należał do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
c) nie był wykluczony przez prawo od spełniania czynności świadka bierzmowania.

 

Spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania :
KLASY 8 SP:
Najbliższe spotkania ZAPISANYCH kandydatów będą się odbywały w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 18:45. Zbiórka w kaplicy. Spotkania grupowe odbywają się według ustalonego przez animatora grupy harmonogramu. Terminarz spotkań ogólnych na rok 2018/2019:

2.10.2018 r.

6.11.2018 r.

4.12.2018 r.

5.02.2019 r.

5.03.2019 r.

9.04.2019 r.

7.05.2019 r.

4.06.2019 r.

 

KLASY siódme ze szkół podstawowych:
Trwają zapisy do grupy. Wypełnione podanie:
Formularz zgłoszenia kandydata do bierzmowania 2019-2021
składamy w kancelarii lub do księdza Szymona Daty MS.
Formularz zgłoszenia kandydata dostępny jest również w kancelarii parafialnej. Osoby spoza naszej parafii proszone są o dostarczenie aktu chrztu oraz zgody ks. Proboszcza parafii zamieszkania na przystąpienie do sakramentu bierzmowania poza parafią. Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 16 czerwca 2019 r.
Przyjęcie kandydatów do grupy odbędzie 16 czerwca 2019 r., po Mszy Świętej rozpoczynającej się o godz. 12:00.

Odpowiedzialnym za przygotowanie obu grup jest ks. Szymon Data MS.