Zasady wyborów do Rady Parafialnej

wpis w: Aktualności | 0

 

LISTA KANDYDATÓW

DO DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

 1. Baster Aleksandra
 2. Bujak Józef
 3. Chełkowski Marcin
 4. Dyląg Ewa
 5. Girek Kazimiera
 6. Grudzień Andrzej
 7. Juśkiewicz Monika
 8. Kasinowicz Katarzyna
 9. Kozioł Anna
 10. Machowicz Iwona
 11. Machowicz Sławomir
 12. Matura Kazimierz
 13. Mosiałek Helena
 14. Moszkowska Małgorzata
 15. Mrozicka Anna
 16. Myszka Jakub
 17. Niemiec Michał
 18. Piątek Krzysztof
 19. Pohorecka Ewa
 20. Rolski Janusz
 21. Siudak Władysław
 22. Skaskevicz Aleksander
 23. Słobodzian Maria
 24. Szczepanek Teresa
 25. Zawora Tadeusz
 26. Ziajko Jacek
 27. Zych Anna
 28. Żarkowska Patrycja

KOMISJA WYBORCZA

DO RADY PARAFIALNEJ

 1. Drożyński Marek
 2. Grudzień Zenon
 3. Hołuj Marek
 4. Kempiński Andrzej
 5. Kulis Artur
 6. Mruk Józef
 7. Plewa Jacek
 8. Rzeszuto Janina
 9. Warchał Teresa

 

Zasady wyborów do Rady Parafialnej

Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w roku 2017/2020

 

 

1.    Warunki spełniane przez Kandydata do Rady :
a.    Ochrzczony
b.    Bierzmowany
c.    Ukończone 18 lat
d.    Katolik praktykujący
e.    Wolny od grzechów publicznych (nie żyjący w konkubinacie lub w związku cywilnym)
f.    Cieszący się dobrą opinią
g.    Jest stałym mieszkańcem Parafii od przynajmniej roku

2.    Konstrukcja składu Rady Duszpasterskiej – ogólna liczba 20 osób w tym:
a.    Z wyboru 10 osób
b.    Z nominacji 6 osób
c.    Z urzędu – Ks. Rektor, Siostra Kanosjanka, Ks. Katecheta
d.    Przewodniczący – Ks. Proboszcz

3.    Prawo do zgłaszania kandydatów mają
a.    Ks. proboszcz i jego współpracownicy – księża
b.    Każdy parafianin będący stałym mieszkańcem parafii od przynajmniej roku
c.    Wspólnoty i grupy parafialne działające przy parafii

4.    Zgłaszanie Kandydatów do Rady dokonuje się przez podanie na kartce nazwiska, imienia oraz adresu.
a.    w zakrystii lub kancelarii,
b.    do urny  w kościele
c.    na adres e: mail
d.    liczba kandydatów musi być większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Parafialnej
e.    W wypadku braku kandydatów, po konsultacjach kandydatów wysuwa Proboszcz i osoby należące do Rady Duszpasterskiej z urzędu.
f.    W wypadku wątpliwości czy dana osoba może kandydować sprawę rozstrzyga Proboszcz.

5.    Sposób głosowania:
a.    Karty do głosowania otrzymujemy w kościele
b.    Wskazujemy tylko jednego kandydata przez postawienie krzyżyka przy nazwisku a potem kartę wrzucamy do urny w kościele.
d.    Na wrzucanej do urny kartce powinno być zaznaczone imię i nazwisko tylko jednego kandydata pod rygorem nieważności głosu
e.    Głosuje osoba pełnoletnia, mieszkaniec parafii – tylko osobiście
f.    Jedna osoba – wrzuca tylko jedną kartkę
g.    Głos oddany na osobę, która nie jest na liście kandydatów jest nieważny.
h.    Dodatkowo na karcie do głosowania wpisujemy nazwisko i imię osoby z sąsiedztwa, która mogłaby być liderem (animatorem) grupy sąsiedzkiej. Nie może to być kandydat do Rady.
i.    Osoba kandydująca nie może być członkiem Komisji Wyborczej.

 

 

Terminarz wyborów do Rady Duszpasterskiej

1.    Informacja o wyborach w dniu 14 maja 2017 roku przez ogłoszenia i zamieszczenie na stronie internetowej parafii.
2.   Zgłaszanie kandydatów – od niedzieli 21. maja do niedzieli 11. czerwca 2017 r. włącznie

3. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej w dniu 18 czerwca 2017 r.
4.    Kwalifikacji kandydatów – czy spełniają wymogi dokona Komisja Wyborcza na spotkaniu w środę, 21. 2017 r. o 19.00, które zakończone zostanie spisaniem protokołu
5.    Skład Komisji:
a.    Przewodniczący: ks. Proboszcz,
b.    Członkowie:
6.    Zapytanie kandydatów – czy wyrażają wolę kandydowania
7.    Wywieszenie listy kandydatów – 25.06.2017 r.
8.    Wybory: niedziela 10.09.2017 r. (od Mszy św. wieczornej sobotniej do godziny 21.00 w niedzielę).
9.    Podliczenie wyników – 10.09.2017 r. – niedziela o 21.00 podczas posiedzenia Komisji Wyborczej – zakończone spisaniem protokołu.
10.    Ogłoszenie – 17.września 2017 r. i podanie pełnego składu nowej Rady Duszpasterskiej.
11.    Zwołanie nowo wybranej Rady Duszpasterskiej – na piątek 22. września 2017 r.

Zadania Rady Parafialnej i obowiązki radnego na kadencję 2017 – 2020
1.    Uczestniczyć w spotkaniach Rady
2.    Pomoc w docieraniu do wszystkich parafian — szukać sposobów, spotkania z liderami  grup sąsiedzkich
3.    Zaangażowanie się w działania duszpasterskie parafii
4.    Wspomaganie Proboszcza w załatwianiu spraw parafialnych w szczególności utrzymania kościoła
5.    Dbać o swoją formację duchową

Zadania lidera grupy sąsiedzkiej
1.    Przekaz informacji z parafii do sąsiadów, przekazywanie opinii sąsiedzkich do Rady
2.    Budowania wspólnoty sąsiedzkiej
3.    Animowanie wspólnotowych działań