Ogłoszenia na VI niedzielę zwykłą

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Zwykła – 12 lutego 2017 r.

 

1. W naszej wspólnocie parafialnej witamy Ks. Marcina Liberę, przybywającego z parafii Łętowe i życzymy wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej.

2. Przeżywamy w naszej parafii Katechezy w ramach Drogi neokatechumenalnej. Odbywają się one w Kaplicy w poniedziałki i czwartki o godz. 18.45.

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjalnych odbędzie się we wtorek 14 lutego, natomiast z klas II w środę 15 lutego o godz. 19.00.

4. Spotkanie dla Rodziców i Dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w niedzielę 19 lutego po Mszy św. o godz. 12.00.

5. W przyszłą niedzielę z racji 19. dnia miesiąca Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zaprasza na Adorację Wynagradzającą oraz Apel Maryjny z procesją z lampionami po Mszy św. o godz. 18.00.

6. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
Wtorek – Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

7. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zaprasza Rodziców pragnących zapisać swoje dziecko do klasy I, na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 158 przy ul. Strąkowej w dniu 16.02.2017 roku w godzinach 17.15 – 19.00. Więcej szczegółów na plakacie.