XVII Niedziela Zwykła – 28.07. 2019 r.

 

  1. Kończąc XX Tydzień św. Krzysztofa zachęcamy do zaangażowania się w akcję organizowaną przez MIVA Polska, o której możemy przeczytać m.in. w Informatorze Parafialnym Dies Domini oraz poniżej.
  1. W poniedziałek wspomnienie św. Marty. 
  1. W środę wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
  1. W czwartek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości i abstynencji. 
  1. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, którą prowadzi wspólnota „Margaretka” w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 7.00, natomiast spowiedź pierwszopiątkowa od 16.30. W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy świętej o godz. 7.00.

 

 

Co św. Krzysztof ma wspólnego z misjami?

Nasza odpowiedzialność za misje

„Mając w perspektywie zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (Październik 2019) ogłoszony przez papieża Franciszka, powinniśmy poczuć się jeszcze bardziej przynagleni, aby nieść Chrystusa  i Jego miłość wszystkim ludom i narodom ziemi. Papież w specjalnym liście ogłaszającym ten Miesiąc mówi z naciskiem do całego Kościoła: Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w ‘permanentnym stanie misji’. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą ‘opcji misyjnej’, zdolnej przemieniać wszystko…. To wielkie misyjne zadanie, do którego na nowo zachęca  papież Franciszek wymaga zaangażowania duchowego, szczególnie modlitwy oraz pomocy materialnej.

Wzorem lat ubiegłych kieruję moją gorącą prośbę do wszystkich wiernych o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Bądźmy szczerze wdzięczni za Bożą opiekę i pomoc podczas naszych podróży i kierowania pojazdami  i zechciejmy wesprzeć głosicieli Ewangelii na wszystkich kontynentach. Proszę również, aby wraz z błogosławieństwem kierowców i poświęceniem pojazdów, każda wspólnota parafialna w Polsce zorganizowała odpowiednią zbiórkę na pojazdy misyjne. Dzięki temu misjonarze nie będą pozostawieni bez koniecznej pomocy, gdy chodzi o środki transportu, które są ważnymi narzędziami w pracy misyjnej”. (Fragment Komunikatu Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji,  Bp. Jerzego Mazura SVD na XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa).

Akcja św. Krzysztof

Jak co roku Tygodniowi św. Krzysztofa towarzyszy misyjna „Akcja św. Krzysztof” organizowana przez MIVA Polska. Akcja ta jest apelem do kierowców, żeby podziękować za szczęśliwe przejechane kilometry i jako dziękczynienie podarować swój grosz na pojazdy misyjne. Ta akcja to też modlitwa za kierowców, błogosławieństwo pojazdów i apel o bezpieczne podróże. MIVA Polska stworzyła także „Dekalog Kierowcy”, który w konkretny sposób jest propozycją do wdrażania przykazań Bożych w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami. Prowadzący pojazd ma być chrześcijaninem także na drodze, nie tylko w kościele, w domu czy też w miejscu pracy. Ma pokazywać to w swoim sposobie prowadzenia pojazdu i odnoszenia się do innych użytkowników drogi.

W 2018 r. w ramach „Akcji św. Krzysztof” udało się zebrać prawie 2  mln 800 tys. złotych. Za te pieniądze zakupiono 40 samochodów, 3 busy, 2 ambulanse; 2 traktory; 1 moto-taczka; 64 motocykle i motorowery; 516 rowerów; 3 łodzie; 2 quady; 3 skutery śnieżne; 5 wózków inwalidzkich; 3  konie i 3 wozy. Najwięcej środków transportu zakupiono dla Afryki, następnie dla Ameryki Południowej i Azji, 11 wspomoże misjonarzy w innych regionach.

 

Czym jest MIVA Polska?

MIVA – Mission Vehicle Association

(niem.Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft)znaczy
Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu.

Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa na ziemi, na wodzie, w powietrzu.

Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina (patrz 10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań.

MIVA Polska powstała w 2000 roku – w roku Wielkiego Jubileuszu i działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy misjonarzy, bo pomagają w:

docieraniu do odległych kościołów i kaplic i prowadzeniu  regularnej pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od  siebie i trudno dostępnych miejscach; transporcie chorych i potrzebujących pomocy;  niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej; budowach kaplic, kościołów,  przedszkoli i szkół;  ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny. O tych potrzebach misjonarskich, MIVA Polska informuje na stronie www.miva.pl

Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof. Ty także możesz się zaangażować.

MIVA Polska  ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa 4 tel. 22/678-59-83,

e-mail: biuro@miva.pl; www.miva.pl;

nr konta PeKaO S.A. I O/Warszawa  69 1240 1037 1111 0000 0691 6802

NIP 5242802131, REGON 364437048

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz