Uroczystość Najświętszej Trójcy – 16.06.2019 r

  1. Dzisiejszą uroczystością Najświętszej Trójcy kończy się czas wielkanocnej Komunii świętej.
  2. W poniedziałek wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
  3. W środę zakończenie roku katechetycznego. Dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę świętą dziękczynną o godz. 7.00.
  4. W środę wieczorem z racji 19. dnia miesiąca Adoracja Wynagradzająca o godz. 17.30, a po Mszy świętej procesja maryjna.
  5. W czwartek 20 czerwca będziemy przeżywać UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (Boże Ciało). Msze św. w naszym kościele będą odprawiane według porządku niedzielnego. Nie będzie jedynie Mszy św. o godz. 20.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Będzie to publiczne wyznanie wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Ołtarze będą w tych miejscach co w ubiegłym roku. Prosimy o pomoc w ich przygotowaniu. Dzieci w strojach pierwszokomunijnych oraz wszystkie inne chętne dzieci, zapraszamy do sypania kwiatów. Nabożeństwo czerwcowe będzie w trakcie procesji.
  6. Przez całą OKTAWĘ BOŻEGO CIAŁA nabożeństwo czerwcowe będzie w czasie procesji eucharystycznej, po Mszy świętej o godz. 18.00.
  7. W piątek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
  8. W sobotę 22 czerwca nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II po Mszy świętej o godz. 7.00.
  9. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje dnia 14 lipca 2019 r. coroczną pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Koszt pielgrzymki 35 zł. Wyjazd spod kościoła rano o godz. 6.30, powrót ok. godz. 19. Zgłoszenia i zapisy w zakrystii.
  10. Dzisiaj Caritas zbiera ofiary dla najbardziej potrzebujących Parafian.

 

Prawda trudna do zrozumienia, fundamentalna dla życia chrześcijańskiego

Naprzeciw tajemnicy

W dzisiejszych czasach bardzo trudno mówić o tajemnicy, bądź tajemnicach, szczególnie tajemnicach wiary. Dlaczego tak jest? Człowiek współcześnie przyzwyczajony jest do stosunkowo szybkiego rozwiązywania zagadek, czy odkrywania tajemnic. Dzieje się tak za sprawą rozwoju nauki i techniki. Wydaje się, że nauka jest w stanie odpowiedzieć na każde postawione pytanie. Rzeczywiście nauka jest nam wszystkim bardzo pomocna i wydaje się, że życie bez niej byłoby niemożliwe. Niemniej jednak są pewne tajemnice, które nawet przez naukę, technikę i rozwiniętą wiedzę ludzką nie mogą zostać wyjaśnione.

Postawa ucieczki

Wśród tajemnic wiary jest ta najbardziej znana i najbardziej niezrozumiała. Jest to tajemnica Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To coś niesamowitego, że my chrześcijanie mamy w naszej wierze tak niezwykłą tajemnicę. Stajemy naprzeciw niej i musimy wykonać jakiś ruch. Tajemnica Boga, którego nie jestem w stanie przeniknąć i zrozumieć, może spowodować wycofanie się. Mogę uciec. Mogę pomyśleć i powiedzieć, że to nie dla mnie, że to bez sensu. Mogę również przyjąć postawę: „a co mi z tego”, że będę rozmyślał o Bogu, który jest Trójcą. Taka postawa powoduje jakieś totalne zamknięcie się człowieka w sobie. Wyrzucenie z siebie wszelkiej wrażliwości. Jeśli człowiek stanie się niewrażliwy na Boga, na Jego miłość i oddanie, to przestaje dostrzegać piękno wokół siebie, przestaje dostrzegać i otwierać się na drugiego człowieka, a co najgorsze, przestaje kochać. O takim człowieku mówi psalmista: „Mówi głupi w sercu swoim: nie ma Boga” (Ps 14, 1).

Postawa otwarcia

Możemy jednak przyjmować inną postawę, którą charakteryzują słowa psalmu 63: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę” (Ps 63, 2-4). Pomimo tego, że nie jestem w stanie pojąć tajemnicy Boga w Trójcy, to jednak mogę Go kontemplować, podziwiać, poznawać i ostatecznie kochać. Mogę powiedzieć Bogu, że Go nie pojmuję, ale pragnę kochać. Mogę Boga prosić o łaskę coraz głębszego poznawania Go. Czy ktoś z nas rozmawiał kiedykolwiek z Panem Bogiem o naszym „problemie” z tajemnicą Jego Trójjedynego życia? Może warto spróbować, a kto wie, może Pan Bóg odsłoni przed nami więcej, niż odsłonił przed wielkimi umysłami zgłębiającymi tajemnicę Trójcy.

Tajemnica  Świętej Trójcy

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego (KKK 234). Te słowa Katechizmu Kościoła Katolickiego wskazują na Trójcę Świętą jako centrum nie tylko wiary chrześcijańskiej, ale także życia chrześcijańskiego. A zatem prawda o Trójcy Świętej ma przełożenie na życie. Warto w związku z tym postawić kilka pytań. Jakie znaczenie ma wiara w Trójcę Świętą dla naszego życia? Czy i w jaki sposób można tą wiarą żyć? Jakie czyny są wyrazem tej wiary? Jeśli Trójca Święta stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego, to z pewnością nie wystarczy mieć tylko świadomość istnienia trzech Osób Boskich, nie wystarczy potrafić wymienić te Osoby. To za mało. Jak zatem chrześcijanin może przełożyć na praktykę życia swoją wiarę w trzy Osoby Boskie?

Tajemnica nie ekshibicjonizm

Trójca Święta nie mówi ludziom za wiele o sobie. Nie wyjaśnia nam, jak jest możliwe, że jest jeden Bóg, a trzy Osoby. Nie zaspokaja naszej ciekawości odnośnie do przyszłości. Bogu nie chodzi o to, abyśmy posiadali wiedzę encyklopedyczną o Nim. Nasz Bóg jest nieco tajemniczy, dyskretny, ukryty. Nie jest ekshibicjonistą. W pewne tajemnice wprowadza stopniowo wybranych przez siebie ludzi. Nikt nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11, 27). Wiele spraw pozostaje niedostępnych dla naszych oczu i dla naszego umysłu. Bóg przekazuje nam to, co jest nam potrzebne na tym etapie, na którym żyjemy. Poznawanie Trójcy Świętej będzie trwało całą wieczność i pewnie nigdy się nie zakończy. Tak działa mądry Bóg. I to jest cenna wskazówka dla naszego życia. Dziś wielu ludzi obnaża się na oczach innych, obnosi się z najbardziej skandalicznymi zachowaniami. Nie tego uczy nas Bóg. Wiara w Trójcę Świętą wyraża się zatem w byciu człowiekiem tajemnicy, dyskrecji, w mądrym, stopniowym wychowywaniu innych do dojrzałości, bez obnażania się przed wszystkimi, bez opowiadania wszystkiego o sobie.

Przykazanie miłości, a nie zasada doskonałości

Bóg jest miłością. Trójca Święta jest wspólnotą Osób, które łączy miłość. W tych religiach Wschodu, w których istnieje jeden absolut, dominujący charakter ma zasada doskonałości. Toteż ludzie podejmują liczne posty, umartwienia, koncentrując się na dojściu do doskonałości. Naśladowanie doskonałego absolutu polega na doskonaleniu siebie. Nie o taką postawę chodzi w chrześcijaństwie. Troska o samodoskonałość mogłaby bowiem być przejawem egoistycznego myślenia tylko o sobie, o swoim zbawieniu, a taka postawa nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Podstawową chrześcijańską zasadą jest przykazanie miłości. Miłość bliźniego nie oznacza braku miłości do siebie. Przeciwnie. Przykazanie miłości obejmuje Boga, bliźniego i samego człowieka. Miłość Boga ma tu priorytet, ponieważ obejmuje całe serce, cały umysł, całą duszę i całą moc.

Wiara w Trójcę Świętą wyraża się w akcencie położonym na relacje miłości z innymi, a nie na egoistycznym myśleniu tylko o sobie. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum naszej wiary i życia, jeśli najważniejszą zasadą naszego życia jest przykazanie miłości.

 Wspólnota, a nie samotnictwo

Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny (KKK 254). Chrześcijański Bóg jest wspólnotą Osób. Nasz Bóg jest wzorem życia wspólnotowego. Bóg potrafi tak żyć. I do takiego życia wzywa nas. Od początku chrześcijaństwa, nawet jeśli ktoś stawał się pustelnikiem, to jednak miał świadomość bycia żywym członkiem Kościoła z racji trwania w Kościele i modlitwy za niego. Życie we wspólnocie czasem nie jest łatwe. Wolelibyśmy wiele rzeczy zrobić sami. Może byłoby szybciej i lepiej. Ale Bóg wzywa nas do życia wspólnotowego: w rodzinie, parafii, w grupie formacyjnej. Wiara w Trójcę Świętą wyraża się zatem w tworzeniu wspólnot wokół siebie, tworzeniu środowisk wiary. Chodzi o wspólnoty otwarte na innych na wzór Trójcy Świętej. Chociaż możemy wiele rzeczy zrobić sami, zapraszajmy innych do współtworzenia wraz z nami wielu dobrych dzieł. Bóg w Trójcy Świętej zaprosił nas bowiem nie tylko do wspólnoty ze sobą, ale i współdziałania w świecie dla zbawienia wszystkich ludzi.

Prawda o Trójcy Świętej powinna być nie tylko znana, ale i odpowiednio przeżywana. Patrząc na trzy Osoby Boskie, uczymy się tego, co najistotniejsze dla chrześcijan.

 

Wszystko to, co napisaliśmy o tajemnicy Trójcy Świętej, odnosi się analogicznie do tajemnicy Bożego Ciała.

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz