OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkanocy – 12.05. 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocy – 12.05. 2019 r.

1. Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na terenie naszej parafii żyją i formują się do życia kapłańskiego i zakonnego Klerycy WSD Misjonarzy Saletynów. Dziękujemy za ich posługę i świadectwo dawane dzisiaj i każdego dnia oraz otaczamy ich żarliwą modlitwą.

2. Zapraszamy na Piknik rodzinny kończący Dni Nadziei. Początek o godz. 15.00 na placu przykościelnym.

3. Klub Seniora zaprasza 13 maja, w poniedziałek, na godz. 16-tą, do sali św. Jana Pawła II, na kolejne spotkanie z cyklu Miejsca święte i nieświęte. Kontynuujemy naszą podróż po Ziemi Świętej . Oprócz Jerozolimy zwiedzimy między innymi Cezareę Nadmorską, Hebron, gdzie znajdują się groby biblijnych patriarchów, zobaczymy domniemane groby Mojżesza i proroka Samuela.

4. We wtorek 14 maja święto św. Macieja Apostoła. Podczas Mszy świętej o godz. 18.00 Ks. Bp Roman Pindel, Ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości, szczególnie młodzież pragnącą przystąpić do tego sakramentu.

5. W środę Katecheza dla dorosłych o godz. 19.00. Rozważając V przykazanie zajmiemy się troską o życie psychiczne i duchowe.

6. W czwartek 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, głównego patrona Polski.

7. W sobotę 18 maja o godz. 10.30, w Sanktuarium MBS w Dębowcu, czterech diakonów WSD Misjonarzy Saletynów przyjmie święcenia kapłańskie. Polecamy ich Waszej modlitwie. Neoprezbiterzy odprawią Mszę Świętą Prymicyjną w naszym kościele, w środę 22 maja o godz. 18.00.

8. W przyszłą niedzielę 19 maja, podczas Mszy świętej o godz. 12.00, będziemy przeżywać Rocznicę I Komunii Świętej. Natomiast Uroczystość I Komunii Świętej będziemy celebrować 26 maja, podczas Mszy świętej o godz. 10.00 i 12.00.

9. W dniach 14 – 16 czerwca, organizowany jest wyjazd na VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci, do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. Zapraszamy dzieci z klas od II do VI SP. Zapisy do 26 maja. Bliższe informacje u ks. Marcina. Potrzebne dokumenty i formularze do odbioru w zakrystii.

10. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby inwestycyjne parafii. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone w miesiącu kwietniu. Kwota zebrana w kościele i przekazana na konto bankowe parafii wyniosła 6260 zł. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

Za nich możemy się modlić
Różnorodność powołań
Każde powołanie wiąże się z odpowiedzią na zaproszenie od Boga. Czego On pragnie dla człowieka? Przede wszystkim tego, by żył w pełni i mógł stać się znakiem Jego miłości dla świata. Może dokonać się to na różnych drogach życia. W małżeństwie, kapłaństwie, konsekracji zakonnej czy też w samotności. Jednak w jaki sposób rozpoznać swoje powołanie? Jak usłyszeć Boży głos w codzienności? Najczęściej dokonuje się to na modlitwie osobistej. W chwilach, kiedy serce pragnie trwać w obecności Jezusa. Przemawia On również poprzez wydarzenia i ludzi, których stawia na naszej drodze. Oczywiście nie wystarczy tylko rozpoznać to, do czego Bóg zaprasza. Trzeba podjąć konkretną decyzję, która najczęściej wiąże się
z pewną zmianą w życiu. Domaga się ona wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi
i zrezygnowania z podporządkowania świata samemu sobie. Niezależnie od drogi, którą ktoś wybiera, w każdym przypadku chodzi o miłość i dawanie siebie bliźnim.
Powołanie zakonne
Księża Misjonarze Saletyni, posługujący w tej parafii, realizują swoje powołanie na drodze konsekracji zakonnej. Związana jest ona z praktyką rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tym duchu składają publiczne śluby wieczyste. Pierwszy ze ślubów zakłada niepodzielność serca, w którym relacja z Jezusem powinna być na pierwszym miejscu. Drugi odnosi się do roztropnego korzystania z dóbr materialnych i szczególnej wrażliwości na potrzeby ubogich. Posłuszeństwo wiąże się z całkowitą dyspozycyjnością. Stąd też zakonnicy co jakiś czas zmieniają miejsce zamieszkania udają się tam, gdzie potrzeba ich posługi. Wielu Misjonarzy Saletynów pracuje na misjach zagranicznych w najdalszych zakątkach świata.
Kuźnia wykuwania powołania zakonnego, kapłańskiego i misyjnego
Na terenie naszej parafii znajduje się również Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Jest to tzw. dom formacyjny, w którym nasi młodsi współbracia przygotowują się do przyszłej pracy duszpasterskiej. Przez sześć lat pobytu w Krakowie studiują teologię na Uniwersytecie Papieskim i uczestniczą w życiu wielu wspólnot. Mają również możliwość poznania samych siebie. Przede wszystkim jednak jest to czas intensywnej modlitwy i trwania w obecności Jezusa Chrystusa pośród codziennych obowiązków. Obecnie w seminarium kształci się 24 kleryków. Pochodzą z różnych stron Polski i z zagranicy.

Diakon Tomasz Skrzęta MS