OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

   I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019 r.  

 

 1. Klub Seniora zaprasza w poniedziałek 11marca o godz. 16-ej, do sali św. Jana Pawła II na kolejne spotkanie z cyklu Miejsca święte i nieświęte. Kontynuujemy podróż po Portugalii. Zwiedzanie rozpoczniemy w Porto, potem udamy się do Bragi i słynnego sanktuarium Dobrego Jezusa z Góry. Zobaczymy opactwo cystersów w Alcobaca, klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej w Batalha oraz zamek templariuszy w Tomar.

 

 1. W poniedziałek spotkanie Służby Liturgicznej dorosłych o godz. 20:00.

 

 1. We wtorek modlitwa Słowem Bożym lectio divina o godz. 18.45 .

 

 1. Katecheza dla dorosłych w oparciu o KKK, w środę o godz. 19.00. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: czy wiara jest sprawą prywatną a nauczanie religii w szkołach naruszeniem wolności ludzi niewierzących?

 

 1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
 • Droga Krzyżowa w każdy piątek: 17:15 i 20.00
 • Gorzkie żale w każdą niedzielę o godz. 17:15

 

 

 1. W najbliższą niedzielę 17.03. zapraszamy rodziców i dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św. na kolejne spotkanie. Początek o godz. 12.00. Msza św. i katecheza formacyjna.

 

 

 1. Serdecznie zapraszamy wszystkie młode i chętne osoby (szczególnie głosy męskie) do współtwarzenia chóru na Triduum Paschalne 2019. Jeśli potrafisz śpiewać skontaktuj się z nami: chor@matula.com.pl lub w zakrystii.

 

 1. Wszystkich, którzy pragną odnowić, pogłębić i umocnić swoją wiarę oraz dojrzale przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia zapraszamy na ewangelizacyjny Kurs św. Filipa, który w naszej parafii odbędzie się w dniach 22-24 marca. Poprowadzi go ks. Marcin Libera MS ze świeckimi z Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Więcej informacji na plakatach oraz stronie internetowej SSNE (sne.krakow.saletyni.pl).

 

 1. Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu, zaprasza na rekolekcje dla Kobiet, w dniach 5-7 kwietnia. Szczegóły na stronie internetowej.

 

 1. Zachęcamy do nabywania nowego numeru dwumiesięcznika La Salette – Posłaniec MBS w cenie 6 zł.

 

 1. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby inwestycyjne parafii. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone w miesiącu lutym w kościele i przekazane na konto bankowe parafii w kwocie 6490 zł. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

 

Wzywani do nawrócenia

Głupstwo przepowiadania

Po co głosi się rekolekcje, renowacje misji, homilie, kazania? Czemu służy wielkopostne rozmyślanie nad męką Jezusa Chrystusa? Wyjaśnia to św. Piotr przemawiający w Dniu Zesłania Ducha Świętego: „Mężowie izraelscy…Jezusa Nazarejczyka, … tego męża, … przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy, a zabiliście Dawcę życia. … Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: <Co mamy czynić, bracia?>> – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. <Nawróćcie się> – powiedział do nich Piotr” (Dz 2). W Środę Popielcową słyszeliśmy wezwanie wyrażone przez proroka Joela: Nawróćcie się do Mnie – woła Bóg. Zauważmy: do Mnie, czyli do Osoby, do Boga Żywego! Nie do jakiejś idei, jakiejś fikcji. Nawróćcie się całym swym sercem. Co to znaczy? W słowach tych zawarta jest istota nawrócenia i pokuty. Na kartach Pisma Świętego hebrajskie określenie szub (nawrócenie, zmiana drogi) zawiera dwa aspekty o różnym zabarwieniu treściowym. Pierwszy z nich, wyrażony greckim określeniem metanowa dotyczy myśli, wnętrza, czyli głębin serca, ducha. Metanoeite! Nawracajcie się! – wołali prorocy, wołał Jan Chrzciciel, wołał sam Chrystus. I tak woła dziś Kościół w liturgii. Określenie metanowa zawiera w sobie wymiar pokuty bardzo głęboki, wewnętrzny, duchowy. Mówi o zmianie sposobu myślenia, patrzenia na świat, na wartości. Właśnie o takie nawrócenie woła Bóg: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem”. A więc nie wystarczy pokuta zewnętrzna, nie wystarczy jakiś gest, a myślenie pozostaje takie jak dotąd – nie liczące się z Bogiem. Najpierw musi się dokonać zwrot w myśleniu! Musi nastąpić zmiana myślenia! Drugi aspekt nawrócenia (gr. epistrofe) oznacza głównie zmianę sposobu postępowania, czyli nawrócenie na płaszczyźnie zewnętrznych czynów. Tak więc prawdziwe nawrócenie (hebr. Szum) wyraża się przede wszystkim w głębokiej zmianie sposobu myślenia i wartościowania, a także dotyczy zachowań zewnętrznych.

Spowiedź czy nawrócenie?

Powstaje pytanie, czy w świetle tych myśli, do nawrócenia wystarczy tylko sama spowiedź? Niektórzy utożsamiają nawrócenie z wyznaniem grzechów na spowiedzi. Sakrament pokuty to rzeczywistość o wiele głębsza niż tylko wyznanie grzechów i uzyskanie rozgrzeszenia. Św. Jan Paweł II w adhortacji o Pojednaniu i Pokucie w numerze 30 pisze, że „Praktyka tego Sakramentu, jeśli chodzi o jego sprawowanie i formę, przeszła długi proces rozwojowy, o czym świadczą najstarsze sakramentarze, dokumenty Soborów i Synodów biskupich, przemówienia Ojców i nauczanie Doktorów Kościoła”, a w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Mimo zmian, którym w ciągu wieków ulegały dyscyplina i celebracja tego sakramentu, można dostrzec tę samą podstawową strukturę. Obejmuje ona dwa jednakowo istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha Świętego, a mianowicie żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej strony działanie Boga za pośrednictwem Kościoła. Kościół, który przez biskupa i jego prezbiterów udziela w imię Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia, modli się także za grzesznika i pokutuje razem z nim. W ten sposób grzesznik zostaje uzdrowiony i ponownie przyjęty do komunii kościelnej” (1448).

Obszary nawrócenia

Przedmiotem przemiany naszego myślenia może stać się także mój sposób przeżywania Sakramentu Pokuty, a jeśli uwzględnimy wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia pastoralnego, również parafialny sposób celebracji tego sakramentu. Pomocny w tym względzie będzie nowy numer saletyńskiego czasopisma La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, omawiający jeden z aspektów nawrócenia, jakim jest spowiedź.

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do przemiany myślenia i postępowania w przestrzeni kuszenia, któremu każdy z nas jest poddawany. Diabeł idzie z duchem czasu, i mimo że kusi nas tak samo jak kusił Jezusa, to potrzeba wiele czujności z naszej strony, aby właściwie nazwać te pokusy, przyjąć właściwą postawę wobec nich, zastosować odpowiednią obronę. Przy pomocy Słowa Bożego brońmy się przed pokusą łatwego chleba, kompromisów i nadzwyczajnych dróg.

 

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz