Błogosławieństwo Prymicyjne

23 maja sześciu z naszych siedmiu neoprezbiterów sprawowało w naszej parafii swoją pierwszą Mszę Świętą.

Celebracji przewodniczył  ks. Tomasz  Pękała MS, a homilię wygłosił Ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS.

Na zakończenie neoprezbiterzy udzielili wiernym błogosławieństwa prymicyjnego, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego, a ministranci rozdali pamiątkowe obrazki.

Zwyczajowo na rewersie prymicyjnych obrazków umieszczane są ulubione cytaty z Pisma Świętego, w których neoprezbiter umieszcza swoją wizję nowo rozpoczynającej się posługi kapłańskiej.

Takie pamiątki służą pomocą przy modlitwie za naszych Saletynów. Módlmy się za nich!

DSC_0212 DSC_0239 DSC_0244 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0269 DSC_0276 DSC_0283 DSC_0286