Aby ofiarować trochę radości…


Mówi się, że więcej jest radości z dawania niż z brania. Tak jest rzeczywiście, jeżeli to czym się dzielimy, ofiarujemy z miłością. Jest to możliwe pod warunkiem, że jest w nas Bóg, który jest Miłością i dostrzegamy Go w drugim człowieku.
Wówczas to co robimy dla innych nie jest dla nas ciężarem. Cieszymy się gdy inni się cieszą, smucimy się gdy inni się smucą. Szczególnie widoczne jest to w naszych rodzinach, gdzie wzajemna pomoc przejawia się na co dzień i mamy wiele okazji do spełniania „dobrych uczynków” oczywiście nie tych wynikających z obowiązku ale z potrzeby serca.
Parafia jest szczególną rodziną, w której powinniśmy sobie nawzajem pomagać. Jest to rodzina rodzin czyli wspólnota. Spotykamy się na co dzień i w święta na wspólnych modlitwach, mieszkamy obok siebie, często widujemy się w sklepie, na ulicy itp. Niektórzy wyjeżdżają razem na pielgrzymki, spotykają się w różnych grupach parafialnych. We wzajemnych kontaktach mamy okazję poznać potrzeby naszych bliźnich i im zaradzić. Możemy też pomóc informując o ich trudnej sytuacji parafię lub parafialny Zespół Charytatywny. 

Przy okazji dziękujemy Wszystkim, którzy pomagali w pracach Zespołu i w jakiejkolwiek formie przyczyniali się do pomocy innym.
Zachęcamy Wszystkich do uczestnictwa w radości dawania…również poprzez ofiarowanie swojego czasu w pracach Zespołu Charytatywnego.

Zespół charytatywny

„Pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».”
(Łk 3,10-11)


 

Kontakt w pomieszczeniu Zespołu charytatywnego, wejście od ul. Odrzańskiej, w poniedziałki: 18-19.00 i piątki: 17-18.00.

Warto zaglądnąć:
http://www.caritas.pl/krakow/