Ruch Domowy Kościół zgodnie ze swą nazwą dąży do tego, aby małżonkowie pragnęli ukształtować swoje życie rodzinne zgodnie z objawionym przez Chrystusa planem Bożym. Jesteśmy przekonani, że tylko Chrystus może utworzyć wspólnotę. Centralnym punktem życia kręgu jest spotkanie miesięczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną na nasz temat:

https://docs.google.com/presentation/d/1xAj22YAAZO7YgRqnXM8c5PZbJ4X1myiW/edit?usp=sharing&ouid=100749210253001606982&rtpof=true&sd=true