Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej Parafii

Istota
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki, a także prośbą do Ojca Niebieskiego o łaski i świętość dla jego rodziców.
Włączenie się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu. Tak jak każde dobro, ostatecznie okaże się wobec Boga, tak też z tym dzieckiem spotkamy się najpewniej w wieczności.
Istotą Duchowej Adopcji jest ochrona życia poczętego, daru samego Boga. Jest ona również dziękczynieniem za własne życie, a zarazem dopełnieniem daru rodzicielstwa dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Stanowi też szansę ekspiacji dla tych, którzy popełnili aborcję, bądź w jakimś stopniu w niej współuczestniczyli. Modlitwa Duchowej Adopcji jednoczy człowieka z Bogiem i chroni przed złem. Poprzez modlitwę w obronie dziecka poczętego oddajemy się w pełni Bogu nie licząc na własne siły i na osobiste zwycięstwo, lecz na pomoc z ręki najlepszego Ojca, który może swoją nadprzyrodzoną mocą dokonać przemiany serc.

Warunki podjęcia Duchowej Adopcji
Aby podjąć dzieło Duchowej Adopcji trzeba spełnić trzy warunki:
1. Należy przez dziewięć miesięcy odmawiać specjalną modlitwę codzienną. Otrzymuje ją każdy na blankiecie przyrzeczenia w trakcie składania uroczystych zobowiązań wspólnych czy indywidualnych w czasie Mszy św. Na tym blankiecie znajduje się również fragment Ślubów Jasnogórskich dotyczących obrony życia. Przez tę modlitwę przyczyniamy się także do ich wypełnienia.
2. Trzeba przez dziewięć miesięcy rozważać jedną tajemnicę różańca św.
3. Powinno się też spełniać dobrowolnie przyrzeczone praktyki religijne.
Wszyscy, którzy włączyli się w dzieło Duchowej Adopcji powinni stawać w obronie życia w różnych sytuacjach na tyle, na ile pozwalają im materialne i duchowe możliwości np:
– pomagać rodzinie wielodzietnej lub matce samotnie wychowującej dziecko;
– adoptować na drodze prawnej sieroty;
– podjąć dodatkowe modlitwy np: Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanię, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale itp.;
– jak najczęściej w rodzinie łączyć się modlitewnie przy Apelu Jasnogórskim;
– w miarę możliwości – w tygodniu uczestniczyć we Mszy św. lub w nabożeństwie;
– wypowiedzieć walkę swoim słabościom, nałogom, złym przyzwyczajeniom;
– przebaczać zło, którego doświadczyliśmy od innych ludzi;
– ofiarować Bogu modlitwę, chorobę, cierpienie, samotność, czy radość;
– w rodzinie oraz indywidualnie rozważać Pismo Święte;
– włączyć się w grupę modlitewną przy parafii po to, aby bardziej poznać, umiłować Boga i z Nim na co dzień żyć;
– pomagać kapłanom (zastępcom Chrystusa na ziemi) we współtworzeniu Kościoła Powszechnego.
Oczywiście, wymienione powyżej praktyki są formą podpowiedzi pomocnej w duchowym wzrastaniu, natomiast każdy, kto się włączy w Dzieło Duchowej Adopcji może sam, indywidualnie podjąć inne praktyki, które podpowie mu własne serce.


PRZYRZECZENIE
CELEBRANS podczas liturgii odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam i przyrzekam, że od dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu
Tymi modlitwami będą: jedna Tajemnica Różańca, moje dowolne postanowienia, modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


Osoby, które podjęły Duchową Adopcję w święto Zwiastowania Pańskiego, będą się spotykać na wspólnej modlitwie 25. dnia każdego miesiąca, na pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Wtedy też zainteresowani podjęciem Dzieła będą mogli uzyskać szersze informacje jak duchowo zaadoptować poczęte dziecko. Podobne spotkania organizowane są też w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 15-tej w Kościele pw. Św. Józefa w Podgórzu.