Termin Pierwszej Komunii Świętej w 2022 r. – Niedziela 29 maja.

Zgłoszenie dziecka do przygotowania się do I spowiedzi, i Komunii Św. odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji (do pobrania w załączniku). Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, proszę złożyć wypełnioną deklarację.

Zgłoszenie-dziecka-deklaracja (3)

Ważne: Jeśli dzieci uczęszczają do szkół, które znajdują się na terenie naszej parafii (SP 158), ale nie są naszymi parafianami, muszą uzyskać pozwolenie swojego ks. proboszcza na I Komunię w naszej parafii.

Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszym kościele rodzice powinni dostarczyć akt chrztu (z parafii, w której odbył się chrzest dziecka).

Wyżej wymienione dokumenty proszę dostarczyć najpóźniej do końca 2021r.

Z racji Covid wszelkie terminy formacyjne zostaną podane na pierwszym spotkaniu.