Termin Pierwszej Komunii Świętej w 2023 r. – Niedziela 28 maja.

 

Zgłoszenie dziecka do przygotowania się do I spowiedzi, i Komunii Św. odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji (do pobrania w załączniku). Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, proszę złożyć wypełnioną deklarację.

 

Zgloszenie-dziecka-deklaracja-3-3 (3)

Wypełnić czytelnie z informacją na formularzu, z której klasy jest dziecko.

Ważne: Jeśli dzieci uczęszczają do szkół, które znajdują się na terenie naszej parafii (SP 158), ale nie są naszymi parafianami, muszą uzyskać pozwolenie swojego ks. proboszcza na I Komunię w naszej parafii.

Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszym kościele rodzice powinni dostarczyć akt chrztu (z parafii, w której odbył się chrzest dziecka). Wyżej wymienione dokumenty proszę dostarczyć najpóźniej do końca 2022r. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 września, w piątek o godz. 19:00.