1kom-1

Pierwsza komunia święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka.

Eucharystia wraz z komunią św. jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

 

Przygotowanie do I komunii świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii.

I komunia święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko.

Przygotowanie dzieci w naszej parafii odbywa się w ramach katechezy w szkole oraz w spotkaniach co miesiąc w kościele Matki Bożej Saletyńskiej na ulicy Cegielnianej.

Terminy następnych spotkań będą podawanie w ogłoszeniach parafialnych.

By dziecko mogło przystąpić do komunii świętej wymagana jest metryka chrztu (możemy ją odebrać w parafii, w której dziecko otrzymało chrzest) .

Jeżeli dziecko jest z innej parafii potrzebna jest zgoda tamtejszego księdza proboszcza, by dziecko mogło przystąpić do komunii w naszej parafii..

Ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I komunii świętej: Ks.Kamil Pękalski MS