Modlitwa Synodu

wpis w: Synod | 0

Modlitwa Synodu

 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

 

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj
w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.

 

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

 

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

 

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.
Amen.