„….To mnie Bóg wzywa , mnie posyła do pracy w swojej winnicy; mnie wzywa
i posyła , abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach…..”

(Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici)

Sobór Watykański II w Dekrecie Ad Gentes z 7.12.1965r. wyjaśnił potrzebę uczestnictwa świeckich w aktywności misyjno apostolskiej Kościoła.
Kościół nie jest autentyczny, nie żyje swoją pełnią i nie jest znakiem doskonałej obecności Chrystusa wśród ludzi, jeśli z hierarchią kościelną nie współpracuje laikat.
W odpowiedzi na wezwanie Ojców Soboru udział świeckich w apostolstwie Kościoła przyjmuje różne formy. Miłość czerpana z liturgii eucharystycznej jest duszą całego apostolstwa. Chrześcijanin autentycznie wierzący odczuwa potrzebę działania misyjnego.
Jedną z form tej działalności jest włączanie się do liturgii słowa. Z tego charyzmatu zrodziła się idea posługiwania świeckich przy ambonie, również w naszej parafii. Posługiwanie to pozwala na głębsze przeżycie i lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Ks. L. Pańczak poprzedni proboszcz naszej parafii inspirowany Duchem Soborowym powołał do życia Zespół Liturgiczny, który swoją działalność rozpoczął w III niedzielę Adwentu 1994 r.
Na przestrzeni tego czasu Zespół przygotowywał oprawę liturgiczną Słowa Bożego – na uroczystościach parafialnych i na co dzień. Układano: komentarze do czytań, modlitwy wiernych, przygotowywano nabożeństwa pokutne w czasie rekolekcji parafialnych i Misji św.
Cała nasza działalność wynika z potrzeby serca, chęci pogłębiania wiary i życia w Bożej Prawdzie. Na bazie Zespołu Liturgicznego powstał również teatr. Wystawiono w parafii: Jasełka i Mękę Pańską, a podczas koronacji Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu kolejny raz została wystawiona Męka Pańska. Włączaliśmy się również w prace przy budowie naszej świątyni.
Obecnie naszym przewodnikiem duchowym jest ks. proboszcz Zbigniew Pałys MS, który swoim zaangażowaniem pomaga nam wzrastać w wierze i czynnie uczestniczyć w życiu parafii.
W każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 20.00 odbywają się spotkania formacyjne w salkach katechetycznych. Przygotowanie się do liturgii Słowa jest dla nas chwilą refleksji, bowiem Słowo Boże to drogowskaz jak żyć, jakimi wartościami się kierować oraz skąd czerpać radość i siły na co dzień. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą wziąć aktywny udział w misyjnej działalności Kościoła. Serdecznie zapraszamy na nasze piątkowe spotkania.

Warto zaglądnąć:
www.kkbids.episkopat.pl