Polska ma długą i piękną tradycję śpiewów chóralnych, a szczególnie religijnych. W myśl powyższej treści został założony chór w naszej parafii na przełomie września i października 1996 r. Inicjatorem założenia damsko-męskiej grupy chóralnej w ilości około 15 osób był ks. Lesław Pańczak – nasz ówczesny proboszcz rozmiłowany w muzyce. Od początku istnienia chór parafii prowadzi nasza organistka, pani Jolanta Waga. Działalność rozpoczęto śpiewaniem kolęd chóru anielskiego w wystawianych Jasełkach na przełomie 1996/1997 roku. Występowaliśmy w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Koninkach, w kościele św. Barbary w Licheniu oraz w kilku kościołach krakowskich. Mamy nadzieję, że nasze głosy będą kiedyś słuchane również za granicą.
Przez okres czterech lat śpiewaliśmy podczas różnych uroczystości w naszej parafii jak: Pasterka, Wielkanoc, poświęcenie nowego kościoła przez kardynała Franciszka Macharskiego. Organizowaliśmy koncert Kolęd w styczniu i koncert z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej w maju. Rok 2000 – jubileuszowy rozpoczęliśmy koncertem kolęd ,następnie śpiewem w czasie Misji Świętych , nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, przekazania parafii nowemu proboszczowi ks. Józefowi Pieli. Śpiewamy z potrzeby ducha na chwałę Bożą. Śpiewając stwarzamy miłą atmosferę wokół nas . Z upływem czasu chętnych śpiewu i obecnie jest nas 22 osoby. Jak wiadomo, patronką chórów jest św. Cecylia , której uroczystość przypada 22 listopada. Co roku, w tym dniu, śpiewamy pieśni podczas mszy św. i wieczorem organizujemy wspólne spotkanie w domu parafialnym.

Głosząc chwałę Boga pośród wszystkich ludzi,
miłość i dobro w ich sercach się budzi,
miej ufność i wiarę w Matkę Saletyńską ,
a modlitwa Twoja będzie przy Niej blisko.

Chór parafialny serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, szczególnie tych z ukrytym talentem.
Próby: wtorek i czwartek, godz. 19.30.

Anna, chórzystka