Kurs Emaus – wposmnienie

wpis w: Aktualności, Galeria | 0

W Wielką Niedzielę uczniowie Jezusa sfrustrowani wydarzeniami z Wielkiego Piątku uciekają z Jerozolimy do wsi Emaus. W drodze dołącza do nich sam Jezus, ale nie zostaje rozpoznany. Mistrz z Nazaretu wyjaśnia proroctwa mesjańskie, które wypełniły się w Jego osobie. W czasie Eucharystii w Emaus Jezus zostaje rozpoznany, a uczniowie wówczas wracają do Jerozolimy, żeby ogłosić zmartwychwstanie.

Jeden z tych uczniów miał na imię Kleofas. Imienia drugiego autor biblijny nie podaje, dlatego każdy z nas może stać się właśnie tym uczniem i przejść drogę z Jerozolimy do Emaus, w czasie której rozpali swoje serce ogniem Pism, a później wrócić z Emaus do Jerozolimy, aby głosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Taki właśnie jest cel Kursu Emaus – podstawowego kursu biblijnego w programie Szkół Nowej Ewangelizacji.

Kurs Emaus jest wprowadzeniem w Biblię. Uczestnicy kursu dzięki szeregowi nauczań i dynamik właściwych dla metodologii, którą posługują się SNE dowiadują się o roli Pisma Świętego w życiu Kościoła i Słowa Bożego w dialogu ekumenicznym, rozpoznają w Jezusie Mesjasza zapowiadanego w Starym Testamencie, a także dostają narzędzia do czytania i interpretowania Słowa Bożego we własnym życiu.

Trzydniowy czas tego kursu pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Prowadzi także do spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który dzięki Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii na nowo rozpala zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca.

Krakowska wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa zorganizowała Kurs Emaus w dniach 10–12 lutego w parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Oprócz uczestników z Krakowa wzięli w nim udział także przedstawiciele jednej z rzeszowskich wspólnot SNE św. Filipa oraz klerycy z III roku saletyńskiego seminarium – łącznie trzydzieści osób. Kurs prowadziła krakowsko-rzeszowska ekipa świeckich na czele z ks. Janem Gierlakiem MS, założycielem i byłym dyrektorem SNE św. Filipa.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa jest dziełem apostolskim polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Jej celem jest formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak by każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny. Podstawowym narzędziem, którym posługuje się SNE w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne.

Poniżej fotorelacja z tego błogosławionego czasu

 

emaus1 emaus3 emaus5 emaus7