Zaczynamy!

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie witamy wszystkich Parafian!

Po wakacyjnej przerwie wracamy do duszpasterskich aktywności. Zapraszamy Was do zaangażowania w grupy parafialne, które pozwalają rozwijać swoją wiarę i pogłębiać znajomość Pisma Świętego.

Na terenie naszej Parafii działają m.in. następujące grupy:

Róże Różańcowe: każda Róża jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

Wspólnota Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji: ma charakter kontemplacyjno – ewangelizacyjny. Organizuje kursy ewangelizacyjne, spotkania modlitewne,

Msze Święte z uwielbieniem. Spotkania modlitewne odbywają się co tydzień

w poniedziałek o godz. 19:30 w salce parafialnej (wejście od ul. Odrzańskiej).

Neokatechumenat: Jest to katolicki katechumenat pochrzcielny. Droga neokatechumenalna opiera się na trzech filarach, które stanowią: Słowo Boże, Eucharystia i wspólnota. Katechezy przez ok. 2 miesiące głosi na zaproszenie proboszcza ekipa świeckich, zawsze z prezbiterem. Na zakończenie, z chętnych osób zostaje zawiązana wspólnota, która potem gromadzi się dwa razy w tygodniu; na Liturgii Słowa i niedzielnej Eucharystii, sprawowanej z reguły w sobotę wieczorem.

Koło Przyjaciół Radia Maryja: Swoją formację opiera na ewangelicznym przekazie zawartym w katechezach, programach i audycjach radia.

Służba Liturgiczna Ołtarza: To przede wszystkim Ministranci i Lektorzy. Ich zadaniem jest posługiwanie przy ołtarzu. Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje uczestnictwo w spotkaniach (zbiórkach ), a także różne wyjazdy, wycieczki i udział w rozgrywkach sportowych.

Zespół Liturgiczny: Jedną z form działalności jest włączanie się do Liturgii słowa.

W każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 20.00 odbywają się spotkania formacyjne w salkach katechetycznych.

OAZA: Ruch Światło-Życie, założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, jest miejscem spotkania młodzieży i dzieci ze swoimi rówieśnikami i dzielenia się doświadczeniem wiary. Spotkania oazy młodzieżowej odbywają się w każdy piątek o godz. 18.45.

Oaza Dzieci Bożych spotyka się w każdy czwartek o godz. 19:00 w „La Salce”. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci od trzeciej do siódmej klasy szkoły podstawowej.

Domowy Kościół (DK): Członkami są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.

Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Lectio divina: (łac. pobożne, duchowe czytanie) – forma modlitwy oparta o pogłębioną lekturę tekstów biblijnych stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Znana była już w okresie patrystycznym (IV – V w.). Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza (por. m. in. traktat De modo orationis), by zaniknąć prawie całkowicie w XV w. wraz z tzw. devotio moderna. W tym okresie coraz bardziej popularna stawała się modlitwa myślna, która w niewielkim stopniu opierała się na lekturze biblijnej. Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i pozazakonnej zaczęła odradzać się w XX w. wraz z rozwojem francuskiego ruchu biblijno-liturgicznego. Dei Verbum, jeden z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.W naszej parafii modlitwa tą metodą odbywać się będzie we wtorki, po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18.45.

Katecheza dla dorosłych: Kościół wzywa, aby poprzez właściwą i całościową katechezę uczynić dorosłego świadomym podmiotem w procesie własnego rozwoju życia wiary, jak i w przenikaniu jej wartości do wszystkich dziedzin życia […] szczególnie człowiek dojrzały jest w stanie najbardziej uwielbić Boga; królestwo Boże rozwija się jak ziarno w glebie przede wszystkim przez pracowitość swoich dorosłych członków; sam natomiast Kościół, i każda forma katechezy, ubogaca się dojrzałością i mądrością osób dorosłych, co także przyczynia się do utrwalenia prawdy w życiu Ludu Bożego.

Matulanki: Wspólnota młodych mam z dziećmi, żyjąca wartościami chrześcijańskimi przez dzielenie doświadczeń i modlitwę. Pragnie twórczo wykorzystywać czas wychowywania dzieci. We wtorek o 10:00 cotygodniowe spotkania dla mam będących na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych i dla mam w stanie błogosławionym. Spotkania odbywają się w salce parafialnej.