VI Niedziela zwykła – 14.02.2021 r. 

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1.  W Kościele w Polsce rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych uzależnień.
  1. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem będą odprawione o godzinie: 7.00, 9.00, 18.00 i 20.00. Dla ułatwienia zachowania dystansu sanitarnego będzie jeszcze dodatkowa Msza święta o godz. 16.30. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Wielki Post to czas przygotowania do obchodów Świąt Wielkanocnych. Przeżyjmy ten czas w duchu modlitwy i refleksji nad Życiem, Męką i Tajemnicą Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
  1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
  • Droga Krzyżowa w każdy Piątek o godz. 17.15 i 19.30
  • Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.15
  1. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w drugą niedzielę Wielkiego Postu tj.  28.02.2021 r.. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ks. Wiesław Burski, misjonarz saletyn. 
  1. Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Saletyńskie Uwielbienie. Modlitwa uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie w naszym kościele parafialnym odbędzie się w niedzielę 21 lutego po Mszy św. o godz. 18.

 

 

Uczynić post Wielkim

 Po co Wielki Post?

„Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu Paschalnego Misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie” (Kalendarz Rzymski nr 27 -28).

Wielkopostne uwagi liturgiczne

We wszystkich Mszach świętych przypadających w Wielkim Poście opuszcza się „Alleluja”. W Mszach wielkopostnych opuszcza się także „Chwała na wysokości”.

W tym czasie ołtarzy nie ozdabia się kwiatami, z wyjątkiem 4. niedzieli Wielkiego Postu.

„Czas ten służy przygotowaniu do obchodów Świąt Wielkanocnych, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Dominują w nim trzy tematy: pokuta, chrzest i męka Pańska, przy czym w liturgii temat pasyjny przeważa dopiero w Wielkim Tygodniu, a w polskiej tradycji – od poniedziałku piątego tygodnia. W doborze śpiewów należy uwzględnić to zróżnicowanie. Śpiew pieśni pasyjnych należy stosować zawsze w sprawowaniu nabożeństw Gorzkich żalów i Drogi krzyżowej” (Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 14 października 2017, nr 23d).

W Wielkim Poście należy odprawiać nabożeństwa pokutne, połączone z rachunkiem sumienia, według wzorów podanych w obrzędach pokuty. Czasem najbardziej stosownym dla ich celebracji.

Czas odnowy, a nie smutku

Już samo określenie „Wielki Post” mówi o pokutnym charakterze tego okresu. Określenie to nie powinno jednak wzbudzać refleksji smutnych czy zniechęcających. Czas Wielkiego Postu jest wprawdzie dla nas okresem największego wysiłku duchowego, jednak jest zarazem czasem głębokiej radości. Dlaczego? Dlatego, że w chrześcijaństwie wysiłki pokutne opromienione są słońcem, któremu na imię miłość. Przez pokutę i umartwienie powracamy do Boga, który jest Miłością. Pracowity czas wielkopostnej pokuty można porównać do ciężkiej, mozolnej pracy rolnika, który najpierw w pocie czoła uprawia ziemię, lecz potem, w czasie żniw, cieszy się bogatymi plonami. Radość płynąca z pokuty jest radością paschalną, czyli taką, do której zmierza się drogą krzyża.

Wielkopostne możliwości

Nasza parafia pragnie pomagać nam w tym wielkopostnym wysiłku duchowym proponując zaangażowanie w różne formy modlitwy, apostolstwa i przeżywanie wspólnoty.

Droga Krzyżowa

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia Męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. W kościołach katolickich Droga Krzyżowa oznaczona jest 14 krzyżami, rozmieszczonymi najczęściej na ścianach bocznych świątyni; dodatkowo może być przedstawiona w obrazach lub rzeźbach. Stacje Drogi Krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Są również podstawą rozważań medytacyjnych.

Gorzkie Żale –  nabożeństwo pasyjne, mające najczęściej formę nabożeństwa eucharystycznego, odprawianego w okresie wielkiego postu, szczególnie w niedziele, ale również – zależnie od lokalnych zwyczajów – w inne dni (np. w czasie Triduum Paschalnego, zwłaszcza w Wielki Piątek). Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską. Składa się z trzech części. W poszczególne niedziele Wielkiego Postu odprawia się kolejne części (dwukrotnie, gdyż wielki post trwa sześć tygodni), natomiast Zachęta (Pobudka) pozostaje zawsze ta sama.

Nabożeństwo z jednej strony opiera się na motywach Jutrzni w formie praktykowanej w XVIII w., z drugiej zaś zawiera pewne elementy średniowiecznych pasyjnych misteriów liturgicznych. Na ich podstawie ks. Wawrzyniec Benik ze zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego à Paulo opracował strukturę i napisał tekst nowego nabożeństwa. Gorzkie Żale po raz pierwszy zostały odprawione 13 marca 1707 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.