IV    NIEDZIELA   ADWENTU –  20.12.2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Msza święta roratnia o godz. 6.30. Wieczorem zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej. Przeżyjmy Ją w atmosferze chrześcijańskiej, wspólnocie rodzinnej, w duchu głębokiego przebaczenia i miłości. Rozpocznijmy Wieczerzę Wigilijną odczytaniem Ewangelii św. Łukasza 2, 1-20 o Narodzeniu Pańskim. Msza św. nazywana Pasterką będzie odprawiona w naszym kościele o godz. 22.00 oraz o godz. 24.00.
  1. W piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 i 20.00. Nie będzie Mszy św. o 7.00. Porządek Mszy świętych w okresie świątecznym możemy znaleźć w gablocie kościelnej i na stronie internetowej. 
  1. W sobotę 26 grudnia drugi dzień świat – święto św. Szczepana. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane według porządku niedzielnego. Nie będzie jedynie Mszy św. o godz. 20.00. Ofiary złożone na składkę w tym dniu, będą przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
  1. W przyszła niedzielę 27 grudnia obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu.
  1. Dzisiaj można nabyć opłatki i świecę wigilijną przy wyjściu z kościoła.
  1. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali środki materialne, czas i pracę w przygotowanie Daru Wigilijnego, którym zostanie obdarowanych około 60 Parafian. 
  1. Zgodnie ze wskazaniami Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wizyta duszpasterska zwana kolędą nie odbędzie się w dotychczasowej formie odwiedzania rodzin w domach. Na modlitwę o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku, zaprosimy do kościoła przedstawicieli rodzin z poszczególnych ulic naszej parafii w miesiącu styczniu. Szczegółowe zaproszenie przedstawimy w późniejszym okresie.

 

 

 

Celebrować Wigilię

Biblijne korzenie

Na kartach Starego Testamentu czytamy, że Naród Wybrany podejmował wiele wysiłków, aby przygotować się do mających nadejść świąt: sprzątano domostwa, przygotowywano różnego rodzaju tradycyjne potrawy, tak by dzień świąteczny można było spędzić, jak nakazywało Prawo i własna pobożność. Gdy jednak wnikliwie przestudiujemy zapisy Biblii, zauważamy, że o wiele ważniejsze od tych zabiegów było duchowe przygotowanie do przeżywania Bożych tajemnic. Dlatego noc poprzedzającą nadejście uroczystego dnia spędzano na czuwaniu i modlitwie. Tę praktykę przejął Kościół i od niepamiętnych czasów wskazuje wiernym, aby w wigilię świąt czuwali i modlili się. Słowo bowiem „wigilia” – od łac. vigilare – znaczy „czuwanie”.

Wieczerza wigilijna

W tradycji Kościoła szczególnie uroczyście obchodzone są dwie wigilie: Wigilia Paschalna oraz Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Ważnym momentem tej ostatniej jest wieczerza wigilijna, poprzedzona modlitwą rodzinną. Nie inaczej będzie w tym roku, gdy o zmierzchu, w noc poprzedzającą Uroczystość Bożego Narodzenia, zasiądziemy do wigilijnego stołu. Należy więc pamiętać, by ten wspaniały rodzinny wieczór był głębokim duchowym przeżyciem. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, należy pojednać się z wszystkimi, którym wyrządziliśmy jakąkolwiek krzywdę. Słowo „przepraszam” powinno być skierowane do naszych sióstr i braci, których na co dzień spotykamy w domu, w pracy, w kościele oraz w wielu innych miejscach, gdzie przebywamy. Tym wszystkim, którzy nas w jakikolwiek sposób zawiedli należy powiedzieć wypływające z serca słowo „wybaczam”. Postawa przebaczenia, jak również pokora wobec własnych błędów mają swoje uwieńczenie w Sakramencie pokuty i pojednania. To właśnie dzięki niemu możemy otworzyć się na Miłość i następnie Nią żyć.

Przebieg

Poniżej są podane propozycje pewnych elementów celebracyjnych, które mogą ubogacić to wydarzenie. Każda rodzina powinna je dostosować do własnych możliwości. Tradycyjnie w dniu Wigilii Bożego Narodzenia zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Jednocześnie należy przygotować: – krzyż lub figurkę Pana Jezusa w żłóbku, – Pismo Święte,

– opłatki, – świece (może to być świeca Caritas – wyraz naszej jedności z ubogimi dziećmi),

– dodatkowe wolne miejsce przy stole (jako wyraz otwartości wobec potrzebujących, a szczególnie bezdomnych, a także jako znak pamięci o naszych bliskich zmarłych), – siano pod obrusem (jako symbol ubóstwa betlejemskiej groty oraz żłóbka).

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego:

W roku pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od stworzenia świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię; W roku dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym dziewiątym po potopie; W roku dwa tysiące piętnastym po narodzeniu Abrahama; W roku tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu ludu izraelskiego pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej; W roku tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy Dawid został namaszczony na króla; W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela; W sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według kalendarza greckiego; W roku siedemset pięćdziesiątym drugim po założeniu miasta Rzymu; W czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym świecie pokój zapanował; W szóstym okresie historii świata; Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przedwieczny Ojca Syn, uświęcić świat przez swoje błogosławione przyjście. Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie dziewięciu miesięcy narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny.

Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa według ciała.

Fragment Ewangelii według świętego Łukasza (2, 1- 18)

Modlitwa „Ojcze nasz” i „Anioł Pański” za zmarłych

Śpiew kolędy „Dzisiaj w Betlejem” i łamanie opłatkiem

Spożywanie posiłku i wspólne kolędowanie