XXIX Niedziela Zwykła – 18.10.2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1. Przypominamy, że od dnia 17 października zaostrzeniu uległy zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Na ich podstawie obowiązek zasłaniania zarówno ust jak i nosa (a nie tylko samych ust) dotyczy wiernych przebywających zarówno w kościele jak i na placu kościoła. Osoby zwolnione z tego obowiązku powinny posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

          Bardzo prosimy by w duchu troski o siebie nawzajem i miłości bliźniego pamiętać także: o dezynfekcji rąk, zachowaniu odpowiedniego dystansu w ławkach, podczas procesji do Komunii świętej oraz przy wychodzeniu z kościoła i bezpiecznym sposobie przyjmowania Komunii Św.

          W przedsionku znajduje się dystrybutor z płynem dezynfekcyjnym.

          Bardzo dziękujemy Wam za wspólny trud dźwigania obostrzeń związanych z panującą pandemią.

          Jednocześnie informujemy, że w naszym kościele może przebywać 120 osób.

 

  1. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, ks. abp Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

 

  1. W związku z panującą sytuacją pandemii, zdecydowaliśmy o zawieszeniu działalności grup i duszpasterstw – do odwołania.

 

  1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy również do wspólnej modlitwy w Waszych domach.

 

  1. Jutro z racji 19 dnia miesiąca kolejny wieczór saletyński: adoracja wynagradzająca w ramach nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.

W czwartek 22 października po Mszy świętej o godz. 7.00 nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.

 

  1. Przy wyjściu z kościoła są już dostępne kartki wypominkowe: listopadowe i roczne. Kartki z wypisanymi czytelnie imionami zmarłych można składać w zakry­stii lub kancelarii. W intencji tych zmarłych będziemy modlić się we wszystkie niedziele o godz. 10:10, a przez listopad codziennie o godz. 17.30. Każdego 20 dnia miesiąca odprawiamy Mszę świętą za poleconych zmarłych.