XXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.09.2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Patronki parafii Matki Bożej z La Salette, odprawianych przez cały wrzesień o godz. 17.30.

 

  1. We wtorek 8 września Święto Narodzenia NMP.

 

  1. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania modlitwy Słowem Bożym. Do dotychczasowej metody lectio divina dołączamy metodę skrutacji biblijnej. W każdy wtorek o godz. 18.45 będziemy modlić się tekstem Ewangelii czytanym w najbliższą niedzielę.

 

  1. W środę o godz. 18.45 katecheza liturgiczna w ramach Katechezy dla dorosłych. Przedmiotem systematycznych środowych katechez będzie pogłębienie rozważanych dotychczas treści KKK, w szczególności: objawienia Bożego zawartego w Piśmie świętym i Tradycji Kościoła, liturgii oraz historii Kościoła.

 

  1. W najbliższą niedzielę 13 września będzie możliwość pobrania kart z nazwiskami Kandydatów do Rady Parafialnej. Po zaznaczeniu maksymalnie trzech nazwisk na karcie, wrzucimy je do urny w kościele, w niedzielę 20 września.

 

  1. Kancelaria parafialna służy pomocą we wtorki i czwartki od 16.30 do 17.30 oraz w soboty od 8.00 do 9.00.

 

  1. Zgodnie z zapowiedzią dziś doroczna kwesta na rzecz „Hospicjum św. Łazarza”.

 

  1. Informujemy, że bezdotykowe urządzenie do dezynfekcji rąk znajduje się w kościele, od strony konfesjonałów, przy wejściu na chór.

 

 

 

 

Wydobywać ze skarbca rzeczy nowe i stare

 

Nowy rok formacyjny

W formacji człowieka i chrześcijanina wszystkie wydarzenia są formacyjne. Wakacje, czas pandemii i wiele innych osobistych doświadczeń, nie tylko nie są przeszkodą, ale stanowią pomoc w kształtowaniu dojrzałych osobowości, gdyż prawda o człowieku ukazuje się najbardziej w „sytuacjach granicznych”. Jesteśmy dalecy od tego, aby naszą formację duchową w nowym roku szkolnym i katechetycznym uzależniać od panującej pandemii, choć uwzględniamy i poddajemy się rygorom bezpieczeństwa. Dawanie świadectwa o naszej wierze, wyznawanych wartościach ewangelicznych, Bożym myśleniu, byciu człowiekiem duchowym wymaga od nas w każdych okolicznościach ciągłej formacji

Parafialna oferta

Życie parafii toczy się pośród różnych zewnętrznych doświadczeń życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Oczywiście, mogą one utrudniać lub ułatwiać parafialną działalność. Skoro „zamrożenie” nie służy gospodarce, psychice dzieci i rodziców, to o ileż bardziej życiu duchowemu, które zwłaszcza dla człowieka wierzącego jest światłem oświecającym wszystkie wymiary życia. Dlatego z rozwagą ale i z ufnością podejmujemy na początku roku szkolnego i katechetycznego intensywniejszą działalność parafialną. Na życie parafii składają się nadzwyczajne akcje, wydarzenia oraz systematyczna, mozolna praca u podstaw przebiegająca w rytmie codziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Akcje parafialne mają coś z romantyzmu, ale mogą stawać się inspiracją do podejmowania regularnej pracy. Parafia proponuje jedno i drugie.

Wybory do Rady Parafialnej

Życie parafii kreuje i ożywia Rada Parafialna, stanowiąca ciało konsultacyjne dla Duszpasterzy. Wzajemna współpraca może owocować Bożymi inicjatywami, służącymi życiu duchowemu i budowaniu wspólnoty ludzi – Parafian. 20 września dokonamy wyboru przedstawicieli Rady Parafialnej. Zgodnie ze Statutem, w naszej parafii 10 osób pochodzi z wyboru, 6 osób mianuje Ks. proboszcz, a trzy osoby wchodzi do Rady z urzędu. Zanim wybierzemy nową RP, serdecznie dziękuję dotychczasowej za piękną współpracę, inicjatywę, kreatywność i ofiarność w podejmowaniu zadań. Proszę wszystkich Parafian do zaangażowania się w wybory i wskazania osób, które będą ofiarnie służyć parafii.

Tydzień Wychowania duchowym przygotowaniem do Odpustu parafialnego

Kościół w Polsce od dziesięciu lat przeżywa Tydzień Wychowania, inicjatywę podjętą przez Komisję Wychowania KEP, mającą na celu refleksję i modlitwę obejmującą tak ważne zagadnienie wychowania człowieka. Od czterech lat nasza parafia podejmuje tę inicjatywę Kościoła i włącza Tydzień Wychowania w duchowe przygotowanie do odpustu parafialnego. Przez modlitwę, konferencje, spotkania i warsztaty chcemy wszystkim zwrócić uwagę na wspólną odpowiedzialność za wychowanie siebie, dzieci i młodzieży. Pragniemy także pomóc rodzicom, w wypełnianiu ich podstawowego obowiązku wynikającego z sakramentów małżeństwa i chrztu świętego dzieci. W tym roku podejmujemy temat wychowania do rodzinnego przeżywania Eucharystii. Koresponduje on z ogólnopolskim tematem dotyczącym budowania więzi. Parafialny Tydzień Wychowania przeżywać będziemy od 19 do 26 września. Rozpoczniemy go liturgiczną Uroczystością Matki Bożej z La Salette Pojednawczyni grzeszników, a zakończymy parafialnym Odpustem 27 września. Ze względu na zasady bezpieczeństwa ograniczony on będzie do terenu kościoła. Szczegółowy program tych wydarzeń będziemy podawać w oddzielnych ogłoszeniach.

Gorąco zapraszam do udziału w tych wrześniowych wydarzeniach parafialnych.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz