WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ 2020/2023

wpis w: Aktualności | 0

LISTA KANDYDATÓW:

Baster Aleksandra

Bieniarz Agnieszka

Chełkowski Marcin

Grudzień Andrzej

Grudzień Małgorzata

Juśkiewicz Monika

Kasinowicz Katarzyna

Machowicz Iwona

Machowicz Sławomir

Matura Kazimierz

Mosiałek Helena

Mosiałek Michał

Niedzielin Adam

Niedzielin Justyna

Piątek Krzysztof

Pohorecka Ewa

Rolski Janusz

Szybowski Jacek

 

Zasady wyborów do Rady Parafialnej Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w latach 2020/2023

 1.  Warunki spełniane przez Kandydata do Rady :
  a.    Ochrzczony
  b.    Bierzmowany
  c.    Ukończone 18 lat
  d.    Katolik praktykujący
  e.    Wolny od grzechów publicznych (nie żyjący w konkubinacie lub w związku cywilnym)
  f.    Cieszący się dobrą opinią
  g.    Jest stałym mieszkańcem Parafii od przynajmniej roku
 2.  Konstrukcja składu Rady Parafialnej – ogólna liczba 20 osób w tym:
  a.    Z wyboru 10 osób
  b.    Z nominacji 7 osób
  c.    Z urzędu – Ks. Rektor WSD, Siostra Kanosjanka,
  d.    Przewodniczący – Ks. Proboszcz
 3.  Prawo do zgłaszania kandydatów mają
  a.    Ks. proboszcz i jego współpracownicy – księża
  b.    Każdy parafianin będący stałym mieszkańcem parafii od przynajmniej roku
  c.    Wspólnoty i grupy parafialne działające przy parafii
 4.  Zgłaszanie Kandydatów do Rady dokonuje się przez podanie na kartce nazwiska, imienia oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego,
  a.    w zakrystii lub kancelarii
  b.    do urny  w kościele
  c.    na adres e: mail
  d.    liczba kandydatów musi być większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Parafialnej
  e.    W wypadku braku kandydatów, po konsultacjach kandydatów wysuwa Proboszcz i osoby należące do Rady Parafialnej z urzędu
  f.    W wypadku wątpliwości czy dana osoba może kandydować sprawę rozstrzyga Proboszcz
 5.  Sposób głosowania:
  a.    Karty do głosowania otrzymujemy w kościele
  b.    Wskazujemy trzech kandydatów z listy przez postawienie krzyżyka przy ich nazwisku, a potem kartę wrzucamy do urny w kościele.
  d.    Na wrzucanej do urny kartce powinno być zaznaczone imiona i nazwiska tylko trzech kandydatów pod rygorem nieważności głosu
  e.    Głosuje osoba pełnoletnia, mieszkaniec parafii – tylko osobiście
  f.    Jedna osoba – wrzuca tylko jedną kartkę
  g.    Głos oddany na osobę, która nie jest na liście kandydatów jest nieważny.
  h.    Dodatkowo na karcie do głosowania wpisujemy nazwisko i imię osoby z sąsiedztwa, która mogłaby być liderem (animatorem) grupy sąsiedzkiej. Nie może to być kandydat do Rady.

Terminarz wyborów do Rady Duszpasterskiej

 1.  Informacja o wyborach w dniu 5 lipca 2020 roku przez ogłoszenia i zamieszczenie na stronie internetowej parafii.
  2.   Zgłaszanie kandydatów – od niedzieli 5. lipca do niedzieli 2. sierpnia 2020 r. włącznie
 2.  Zapytanie kandydatów czy wyrażają wolę kandydowania – do 9. sierpnia 2020r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów do RP – 9. sierpnia 2020r.
  5. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej w dniu 13 września 2020 r.
  6.    Skład Komisji:
  a.    Przewodniczący: ks. Proboszcz
  b.    Członkowie: przedstawiciele dotychczasowej RP, którzy nie kandydują do nowej
  7.    Wybory: niedziela 20.09.2020 r. (od Mszy św. wieczornej sobotniej do godziny 21.00 w niedzielę).
  8.    Podliczenie wyników – 20.09.2020 r. – niedziela o 21.00 podczas posiedzenia Komisji Wyborczej – zakończone spisaniem protokołu.
  9.    Ogłoszenie – 27.września 2020 r. i podanie pełnego składu nowej Rady Parafialnej
  10.    Zwołanie nowo wybranej Rady Parafialnej – piątek 2. października 2020 r.

Zadania Rady Parafialnej i obowiązki radnego na kadencję 2020 – 2023
1.    Uczestniczyć w spotkaniach Rady
2.    Pomoc w docieraniu do wszystkich parafian — szukać sposobów, spotkania z liderami  grup sąsiedzkich
3.    Zaangażowanie się w działania duszpasterskie parafii
4.    Wspomaganie Proboszcza w załatwianiu spraw parafialnych
5.    Dbać o swoją formację duchową

Zadania lidera grupy sąsiedzkiej
1.    Przekaz informacji z parafii do sąsiadów, przekazywanie opinii sąsiedzkich do Rady
2.    Budowania wspólnoty sąsiedzkiej
3.    Animowanie wspólnotowych działań

 

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz