XIV Niedziela Zwykła – 05.07.2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1. Zgodnie z apelem Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego dzisiaj po Mszach świętych zbierane są ofiary na rzecz osób dotkniętych powodzią. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiary do skrzynki z napisem: pomoc dla powodzian. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
  1. W sobotę święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
  1. W miesiącu lipcu i sierpniu Kancelaria parafialna czynna będzie w czwartki od godz. 16.30 do 17.30 oraz w soboty od godz. 8.00 do 9.00. 
  1. W imieniu uczestników nabożeństw w naszym kościele, przypominamy i prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemicznego: zachowania dystansu 2 metrów, zakrywania nosa i ust, przyjmowania Komunii świętej na rękę przez środek kościoła, a do ust w nawach bocznych.
  1. W dniach od 8-10 lipca odbędzie się coroczne spotkanie młodych w Dębowcu. W naszej parafii będzie możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu w łączności z młodzieżą w Dębowcu. Zainteresowanych zapraszamy i prosimy o kontakt z ks. Szymonem. 
  1. Informujemy, że zgodnie ze Statutem Archidiecezji Krakowskiej, w naszej parafii kończy się trzyletnia kadencja Rady Parafialnej i ogłaszamy wybory nowej Rady. Zasady i kalendarz wyborczy będzie etapami podawany w ogłoszeniach parafialnych, a całość znajdować się będzie na stronie internetowej parafii. Wybory odbędą się w niedzielę 20 września 2020 roku. Termin zgłaszania kandydatów – od niedzieli 5 lipca do niedzieli 2 sierpnia 2020 r. włącznie.

Zgłaszanie Kandydatów do Rady Parafialnej dokonuje się przez podanie na kartce nazwiska, imienia oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego. Może to uczynić: Ks. proboszcz i jego współpracownicy, każdy parafianin będący stałym mieszkańcem parafii od przynajmniej roku oraz wspólnoty i grupy parafialne działające w parafii.

Kandydatów można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii albo do urny w kościele. Kandydatem może być osoba ochrzczona, bierzmowana, pełnoletnia, będąca praktykującym katolikiem, wolna od grzechów publicznych, ciesząca się dobrą opinią, będąca stałym mieszkańcem parafii przynajmniej od roku.

Ze szczegółowymi zasadami wyborów możemy zapoznać się na stronie internetowej parafii, w dzisiejszym Dies Domini oraz w gablocie parafialnej.

 

 

Święto demokracji czy kościelna synodalność?

 

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Parafialnej

W czwartek 25 czerwca odbyło się przedostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Parafialnej.  Jego myślą przewodnią było dokonanie podsumowania funkcjonowania RP, pokazanie tego co było dobre, inspirujące, dostrzeżenie braków i ograniczeń, a także wskazań dla funkcjonowania nowej Rady. Zatrzymaliśmy się także nad tym, co wspólnie dokonaliśmy jako parafia, szukając harmonijnej równowagi między sprawami duchowymi i materialnymi, organizacyjnymi. Zastanawialiśmy się także nad niepowodzeniem niektórych inicjatyw. Dla wszystkich, uczestnictwo w Radzie Parafialnej było cennym doświadczeniem ukazującym potrzebę i siłę wspólnego podążania (synodalność) w życiu parafii. Dyskutowaliśmy nad organizacją najbliższych wydarzeń parafialnych, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Na koniec omówiliśmy sprawy związane z wyborem nowej Rady Parafialnej.

Wybory nowej Rady Parafialnej

Odbędą się 20 września br. według zasad wyborów obowiązujących w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w latach 2020/2023. Zasady te określają warunki spełniane przez Kandydata do Rady: bycie ochrzczonym, bierzmowanym, ukończone 18 lat życia, bycie katolikiem praktykującym, wolnym od grzechów publicznych (nie żyjący w konkubinacie lub w związku cywilnym), cieszącym się dobrą opinią, bycie stałym mieszkańcem Parafii od przynajmniej roku. Skład Rady Parafialne liczy 20 osób w tym: z wyboru 10 osób, z nominacji 7, z urzędu Ks. Rektor WSD, Siostra Kanosjanka, oraz Ks. Proboszcz. Prawo do zgłaszania kandydatów mają Ks. proboszcz i jego współpracownicy, każdy parafianin będący stałym mieszkańcem parafii od przynajmniej roku, wspólnoty i grupy parafialne działające w parafii. Zgłaszanie Kandydatów do Rady dokonuje się przez podanie na kartce nazwiska, imienia oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego w zakrystii lub kancelarii, do urny w kościele, na parafialny adres e: mail. Zgłaszanie kandydatów odbywa się – od niedzieli 5. lipca do niedzieli 2. sierpnia 2020 r. włącznie. Lista kandydatów i sposób głosowania zostaną podane w późniejszym terminie.

Sens, cele i sposób funkcjonowania Rady Parafialnej

Cel i charakter istnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej precyzują Dokumenty Kościoła.

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536: „1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27: „Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

Duszpasterski Synod Krakowski w dokumencie Struktury Archidiecezji Krakowskiej: „61. We wszystkich parafiach archidiecezji należy obowiązkowo utworzyć duszpasterskie rady parafialne, złożone z księży, osób zakonnych i świeckich, według założeń ustalonych przez Synod w 1975 roku. Duszpasterze powinni dołożyć starań, by odpowiadały one nie tylko literze, ale przede wszystkim duchowi postanowień synodalnych”.

Ogólne i szczegółowe zadania Duszpasterskiej Rady Parafialnej: samoświadomość Kościoła, apostolstwo radykalizmu ewangelicznego, bycie sumieniem parafii, głoszenie Ewangelii, duszpasterstwo rodzin, działalność charytatywna, zarządzanie dobrami materialnymi parafii, troska i dialog z obojętnymi i niewierzącymi. Do realizacji tych i innych celów potrzeba ludzi odznaczających się żywą wiarą, wiedzą teologiczną i formacją duchową.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz