XI Niedziela Zwykła  – 14.06. 2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1. Przeżywamy Oktawę uroczystości Bożego Ciała. W tym czasie nabożeństwo czerwcowe odprawiane jest w czasie procesji eucharystycznej, po Mszy świętej o godz. 18.00, a Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30. 
  1. We wtorek po Mszy świętej o godz. 18.00 Modlitwa Słowem Bożym.
  1. W środę wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej o godz. 17.30. Po procesji eucharystycznej Katecheza dla dorosłych. 
  1. W czwartek 18 czerwca zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji błogosławieństwo dzieci.
  1. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Z racji 19. dnia miesiąca Czuwanie Saletyńskie. Adoracja Wynagradzająca w ciszy od 17.15. Po Mszy świętej o godz. 18.00 procesja maryjna. 
  1. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi Panny.
  1. Do dyspozycji Parafian jest Informator parafialny Dies Domini.
  1. Nasza wspólnota zakonna poszukuje pracownika na stanowisko gospodyni domowej. Osoby chętne do pracy, albo znające takie, prosimy o kontakt.

 

 

Być w kościele i być w Kościele

Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na Kościół w Polsce? Obudziła nadzieje, czy napełniła lękiem? Jak okres izolacji wpłynął na naszą wiarę? Na te i inne pytania odpowiedzieli przedstawiciele różnych środowisk katolickich w ankiecie, którą przeprowadziła Katolicka Agencja Informacyjna.

Potrzeba katechezy

Wielu uczestników ankiety wskazuje na potrzebę pogłębionej katechezy oraz formacji liturgicznej. Paweł Milcarek uważa, że „odniesienie do Eucharystii czy niedzielnej Mszy świętej okazało się bardziej intuicyjne niż katechizmowe, w związku z czym racjonalne postępowanie biskupów (dyspensy itp.) bywało przyjmowane podejrzliwie lub ze złością”. Brak katechizacji, jak zauważa bp Adrian Galbas, „doprowadza do małej wiedzy o tym, w co wierzymy, a to daje zawsze (a w tym czasie dało szczególnie) pożywkę różnym pseudomędrcom, którzy wprowadzali wiele niepotrzebnego zamieszania, głosząc poglądy będące mieszaniną herezji, zabobonów, a nawet magii”. – Lekarstwem jest katecheza oparta na katolickiej (a nie prywatnej!) interpretacji Biblii oraz na lekturze Katechizmu – proponuje biskup. Na podobny problem zwraca uwagę abp Wiktor Skworc, ordynariusz archidiecezji katowickiej. – Transmisje parafialnych celebracji parafialnych objawiły braki przede wszystkim formacji liturgicznej i muzycznej części duchowieństwa – mówi abp Skworc. Dodaje też, że „brak możliwości uczestnictwa w Mszy św. w pierwszych tygodniach pandemii albo wymóg przestawienia się na duchowe przeżywanie pozasakramentalnych form budowania relacji z Bogiem czy możliwość jedynie duchowej Komunii obnażyły luki w teologiczno-katechetycznej formacji zarówno części księży, jak i osób świeckich”. Dr Sowiński widzi szansę na częściowe „oczyszczanie naszej religijności z pewnej, źle rozumianej obrzędowości, która czasem może (choć nie musi) zacierać sens eschatologiczny naszej wiary.” – Na przykład. Wielkanoc bez „święconki” burzyła być może pewien tradycyjny obrzęd czy rytuał, ale tym samym, ci którzy chcieli Wielkanoc w tym roku świętować, mieli szansę zadać sobie zadać pytanie: o co właściwie chodzi w noc Paschy? – pyta dr Sowiński.

Celebracja Mszy Świętej

W naszej parafii od trzech lat prowadzona jest Katecheza dla dorosłych, a od początku roku liturgicznego także katecheza liturgiczna dotycząca zwłaszcza Eucharystii. Również w Dies Domini drukujemy z niezależnym od nas brakiem regularności teksty na ten temat.

Przystępujemy do omówienia przebiegu celebracji Mszy świętej w jej kształcie odnowionym po Soborze Watykańskim II. Podstawą tego omówienia będzie trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, zatwierdzone przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 11 I 2000  i ogłoszone jako wzorcowe na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 20 IV 2000. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) zamieszczone na początku tego trzeciego wydania obejmuje wstęp (proemium) złożony z 15 punktów oraz dziewięć rozdziałów (ostatni z nich: Adaptacje zależne od biskupów i Konferencji Episkopatów – n. 386-399 – został dodany w trzecim wydaniu). W odróżnieniu od poprzednich wydań Mszału (z r. 1970 i 1975) numeracja punktów wstępu oraz całego OWMR jest ciągła i obejmuje łącznie 399 pozycji.

Zgodnie z OWMR (n. 46-90) liturgia Mszy świętej składa się z następujących czynności:

(1) Obrzędy wstępne – od rozpoczęcia śpiewu na wejście do kolekty włącznie.

(2) Liturgia słowa – od pierwszego czytania do zakończenia modlitwy powszechnej.

(3) Liturgia eucharystyczna obejmuje trzy części:

(3.1)  Przygotowanie darów- od przyniesienia darów do ołtarza do modlitwy nad darami włącznie.

(3.2) Modlitwa eucharystyczna – od dialogu rozpoczynającego pre­fację do końcowej doksologii „Przez Chrystusa, z Chrystusem…”

(3.3) Obrzędy Komunii świętej – od Modlitwy Pańskiej do modlitwy po Komunii.

(4) Obrzędy zakończenia: końcowa zachęta (krótkie ogłoszenia), pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie.

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz