IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020 r.   

  1. Każdy 22. dzień miesiąca jest poświęcony w naszej parafii szczególnej czci św. Jan Pawła II. Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o pomoc w opanowaniu pandemii koronawirusa.
  2. Po uwzględnieniu potrzeb duszpasterskich Msze święte niedzielne odprawiane są w naszym kościele o godz. 18.00 (sobotnia), 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 i 20.00. W dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00
  3. Zachęcamy do:

a) codziennej modlitwy o zatrzymanie epidemii,

b) skorzystanie z dyspensy uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej do 29 marca dla osób wskazanych w Zarządzeniu Rady Stałej Episkopatu Polski oraz uczestniczenie w niej za pomocą mediów,

c) zajmowanie miejsc podczas Mszy świętej w kościele w „odpowiedniej” odległości od innych,

d) przekazywanie znaku pokoju podczas Mszy świętej przez skłon głowy, a nie podawanie ręki,

e) przyjmowanie Komunii świętej na rękę. Osoby, które nie mogą tego uczynić w ten sposób, prosimy o podchodzenie na końcu,

g) nie wchodzenia na zgromadzenie liturgiczne osób z objawami infekcji (kichanie, kaszel, podwyższona temperatura),

h) przestrzegania proponowanych zasad higieny na terenie kościoła i Domu Parafialnego (umycie rąk płynem dezynfekującym wchodząc i wychodząc z kościoła),

4. Spotkania wspólnot i grup parafialnych zostały zawieszone do odwołania.

5. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia, rozpoczęcie duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

 

Gdzie jest wasz Bóg ?

Czytając w czasach seminaryjnych i w życiu kapłańskim listy św. Pawła, zwłaszcza te pisane z więzienia, listy różnych świętych z miejsc banicji, internowania, jak chociażby św. Jana Chryzostoma, św. Cyryla Jerozolimskiego, czy bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, z tyłu głowy pojawiała się myśl, a może i w moim życiu przyjdzie taka chwila prześladowania, że oddzielony od osób powierzonych trosce duszpasterskiej będę zmuszony korzystać z takiej formy komunikacji jak pisanie listów. Do głowy nie przychodziła mi myśl, że tym prześladowaniem może być pandemia koronawirusa. Nie mam żadnego doświadczenia pisania listów do Parafian, ale mogę się wzorować na św. Pawle, Janie czy Jakubie.

Błogosławiony niech będzie Bóg, który w swojej mądrości, dopuścił na nas to trudne doświadczenie. Czujemy się w nim zagrożeni, bezradni, zalęknieni, zagubieni, ale całą ufność pokładamy w Tym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, który jest Panem życia i śmierci, który kocha człowieka i wychowuje go jak najlepszy Ojciec. Słowo Boże uczy, że Bóg w którego wierzymy, jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i jak był obecny w ich dramatycznych doświadczeniach, tak jest obecny także z nami. Bóg objawiony na kartach Pisma świętego jest obecny ze swoim ludem w niewoli egipskiej, na pustyni, w niewoli asyryjskiej i babilońskiej. To właśnie tam, wobec trudnych doświadczeń, lud Boży pytał, gdzie jest nasz Bóg? O to samo pytali ich wrogowie. Bóg powoli, stopniowo ukazywał przyczyny i cel przeżywanych doświadczeń. Nam także pozwala pytać, rozmyślać, budować wspólnotę rodzinną, parafialną, narodową, ogólnoświatową.

Pośród dramatycznych, przerażających informacji związanych z koronawirusem  pojawiają się także takie, które budzą nadzieję, zmieniają sposób myślenia i zachęcają do przewartościowania postaw. Radością napawają informacje o wielkiej solidarności we wzajemnej pomocy wśród sąsiadów i potrzebujących. Do mnie jako proboszcza, zgłaszają się osoby chętne bezinteresownie pomóc w zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw. Proszę więc, o wskazanie osób potrzebujących, abyśmy mogli koordynować te szlachetne postawy. Dziękuję Wam za tę wrażliwą dyspozycyjność i proszę miejcie staranie o potrzebujących sąsiadów.

Z nadzieją na zatrzymanie groźnej pandemii, przyjmuję Wasze posłuszeństwo wobec zaleceń władz państwowych i kościelnych odnośnie dobrowolnej kwarantanny. W kościele przez cały czas modli się  „mała” grupa osób. Msze święte odbywają się normalnie, z zastosowaniem polecanej higieny. Kościół jest zmywany płynem dezynfekującym, myjemy ręce przy wchodzeniu i wychodzeniu, siadamy w odpowiedniej odległości od siebie, przekazujemy znak pokoju przez skinienie głowy, Komunię świętą przyjmujemy na rękę. W najbliższą niedzielę Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 i 20.00. W kościele nie ma dzieci. I dobrze (jakich czasów dożyliśmy, że proboszcz jest zadowolony z tego). Dzieci i młodzież proszę o aktywność religijną i edukacyjną. Skorzystajcie z Waszych dużych możliwości w zastosowaniu najnowszych technologii.

Wszyscy mamy możliwość przeżywania długich, nieplanowanych i nieprzewidywanych rekolekcji. Z nadzieją na spotkanie w dużej grupie w kościele i małych w salkach DP życzę Wam mocnej wiary, nadziei pokonującej lęk i miłości dostrzegającej bardziej potrzebującej od nas.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz