Informacje Proboszcza parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie.

Aby zorganizować życie sakramentalne w naszej parafii w Dniu Pańskim, uwzględniając zasady wprowadzonego przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz Dekrety arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zwracam się do Was o pomoc.

  1. Skorzystanie z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku (Abp Marek Jędraszewski).
  2. Podporządkowanie się wszystkim zaleceniom służb epidemiologicznych, m.in:

a) nie wchodzenie na zgromadzenie liturgiczne osób z objawami infekcji (kichanie, kaszel, podwyższona temperatura)

b) zajmowanie miejsc w „odpowiedniej” odległości od innych

c) przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową, a nie podanie ręki

d) przyjmowanie Komunii świętej na rękę

3. W związku z koniecznością gromadzenia się na Mszach świętych w grupach nie większych niż 50 osób, postanawiam, że w przypadku zgromadzenia się większej liczby osób niż wskazana przez władze, Msze święte o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 będą odprawiane w trzech różnych miejscach:

a) w kościele (wejście główne)

b) w kaplicy (wejście z zewnątrz do kaplicy)

c) w Sali pod kaplicą (wejście od ul. Odrzańskiej – Poradnia Rodzinna)

4. Wprowadzamy dodatkowe Msze święte w kościele o godz. 15.00, 16.30 i 19.00.

5. Jeżeli na Msze święte o godz. 18.00 i 20.00 zgromadzi się większa liczba niż 50 osób, w tym czasie będzie odprawiana Msza święta równolegle w kaplicy.

6. Prosimy, aby na Msze święte dodatkowe o godz. 15.00, 16.30 i 19.00 wybrały się osoby, do których ta wiadomość dotrze (przede wszystkim członkowie wspólnot i grup parafialnych), mimo krótkiego czasu.

7. Prosimy o informacje (telefon, sms, email) na którą Mszę świętą Państwo się wybieracie, aby maksymalnie ograniczyć element zaskoczenia w tak nadzwyczajnej sytuacji.