VII Niedziela zwykła – 23.02.2020 r.   

  1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów.
  1. We wtorek modlitwa Słowem Bożym lectio divina o godz. 18.45 . 
  1. Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem będą odprawione o godzinie: 00, 9.00, 18.00 i 20.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Wielki Post to czas przygotowania do obchodów Świąt Wielkanocnych. Przeżyjmy ten czas w duchu modlitwy i refleksji nad Życiem, Męką i Tajemnicą Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pomocą w tym przeżyciu będą Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne będą głoszone od środy do niedzieli przez Ks. Stanisława Witkowskiego, misjonarza saletyna. Szczegółowy program znajduje się na afiszach, w Dies Domini oraz na stronie internetowej. Prosimy o czynne zaangażowanie się w te wielkopostne ćwiczenia duchowne. W środę zbierane będą ofiary na cele rekolekcyjne. 
  1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
  • Droga Krzyżowa w każdy piątek: 17.15 i 20.00
  • Gorzkie żale w każdą niedzielę o godz. 17.15 
  1. Zapraszamy na katechezy neokatechumenalne w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 do kaplicy. 
  1. Od Środy Popielcowej Msze święte w dni powszednie będą odprawiane w kościele. 
  1. Serdecznie zapraszamy wszystkie młode i chętne osoby (szczególnie głosy męskie) do współtworzenia chóru na Triduum Paschalne 2020. Jeśli potrafisz śpiewać skontaktuj się z nami: chor@matula.com.pl lub w zakrystii.

 

 

Parafia szkołą zdobywania mądrości Bożej (2)

 

Mądrości Bożej nabywamy przez udział w sakramentach świętych

Po nauczaniu początkowym wchodzimy we wtajemniczenie w chrześcijaństwo przez sakrament bierzmowania. W ubiegłym roku ten sakrament przyjęło 21 chłopców i dziewcząt. Przygotowanie do tego sakramentu dokonuje się według obowiązującego w diecezji dwuletniego programu. W naszej parafii dotyczy ono młodzieży z klas ósmych SP i pierwszych licealnych. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialny jest Ks. Szymon, który wraz z animatorami świecki czyni to przez spotkania modlitewne i formacyjne oraz rekolekcje zamknięte czy wyjazdowe. Ponieważ zmiany zachodzące w świecie i człowieku zadały kłam powtarzanemu z odrobiną ironii powiedzeniu, „że sakrament bierzmowania jest uroczystym pożegnaniem ludzi młodych z Kościołem w obecności biskupa”, poszukujemy sposobów, które zatrzymały by ten niekorzystny trend. W protokole spotkania RP z bp Rysiem podczas ostatniej wizytacji kanoniczej naszej parafii, zapisana jest sugestia wizytatora na utyskiwanie uczestników, na małe zaangażowanie w życie parafii młodzieży, aby prace z młodzieżą rozpoczynać dużo wcześniej, gdyż dzisiaj już I Komunia święta staje się dla niektórych pożegnaniem z Kościołem. Od ubiegłego roku proponujemy także rodzicom i młodzieży program przygotowania przejęty z Włoch i nazywający się „Post Cresima”. Jest to sześcioletni program duszpasterstwa młodzieży, w który wpisane jest dwa lata przygotowania do bierzmowania i cztery lata po bierzmowaniu.  Program ten skierowany jest już dla uczniów klasy szóstej SP.

Sakrament chorych udzielany był w ostatnim roku podczas renowacji misji, rekolekcji adwentowych, a także w ramach miesięcznego duszpasterstwa chorych w I sobotę miesiąca i na indywidualną prośbę. Chorzy mają też sposobność do przyjmowania Komunii świętej roznoszonej przez NSE w każdą niedzielę.

W czasach wielkich zagrożeń wobec małżeństwa i rodziny szczególnej wagi nabiera przygotowanie do sakramentu małżeństwa i pomoc małżonkom w wypełnianiu sakramentalnego przymierza. W ubiegłym roku w naszej parafii sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 14 par narzeczonych. Warto przypomnieć, że od czerwca br. obowiązywać będzie nowa Instrukcja KEP odnośnie przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Fakultatywne zajęcia dodatkowe w parafialnej szkole zdobywania mądrości Bożej

Wspólnoty i grupy parafialne. Jest ich wiele i wielu Parafian jest w nie zaangażowanych.

Dużo daje do myślenia sformułowanie Bpa G. Rysia o istniejących w parafii wielu „rzeczywistości” eklezjalnych, które za mało ze sobą współpracują i mało się ze sobą znają.

Nakłady na Uniwersytet mądrości Bożej

W roku 2019 złożono na rzecz parafii dobrowolne ofiary w wysokości 454 tysięcy złotych. Na „ofiarę – tacę” w kościele – 291 tys.; na potrzeby inwestycyjne (w II niedzielę miesiąca i na konto bankowe) – 88 tys.; inne ofiary 42 tys. (związane z Bożym Narodzeniem); ofiary na Caritas (III niedziela miesiąca i do skarbonki) – 24 tys.; za użyczenie pomieszczeń parafialnych – 7 tys.

W tym czasie wydano 420 tysięcy złotych. Na inwestycje i remonty – 148 tys. (remont dachu,); media – 72 tys.; pracownicy parafialni – 63 tys.; na Liturgię – 47 tys. (kult, dekoracje, kwiaty, rekolekcje, odpust); Caritas – 21 tys.;   zobowiązania wobec Diecezji, Prowincji, Uniwersytetu JPII – 26 tys.; działalność duszpasterska – 12 tys. (grupy parafialne, Dies Domini, potrzeby kancelaryjne, jałmużna); ubezpieczenia i podatki – 10 tys.; wyjazdy parafialne – 9 tys.

Po dodaniu 116 tys. salda z ubiegłego roku, bilans otwarcia parafii w roku 2020 wynosi 149 tys. złotych. (liczby podane w zaokrągleniu do tysiąca).

Jeżeli w tym roku dochody i wydatki parafii pozostaną na tym samym poziomie, to przewidujemy w budżecie na bieżący rok przeznaczyć 200 tys. na nowe inwestycje.

Szacowane koszty prac, które chcemy wykonać: oświetlenie kościoła ok. 80 tys., witraż fasady kościoła ok. 200 tys., fotowoltaika ok. 150 tys., nowa stolarka fasady kościoła ok. 170 tys. Razem wynosi to 600 tys. Mamy 200 tys. Brakuje 400 tys. Ufając Opatrzności Bożej oraz hojności Parafian mamy nadzieję na stopniowe realizowanie zamierzeń.

Za wszelki dobro wniesione do wspólnoty parafialnej w formie zaangażowania osobistego duchowego i finansowego, wszystkim Parafianom serdecznie dziękuję.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz