VI Niedziela zwykła – 16.02.2020 r.  

  1. We wtorek modlitwa Słowem Bożym lectio divina o godz. 18.45. 
  1. W środę z racji 19. dnia miesiąca Wieczór Saletyński dedykowany patronce naszej parafii. Adoracja Wynagradzająca w ciszy o godz. 17.30, następnie Msza święta i nabożeństwo saletyńskie. Niech ta modlitwa jednoczy wszystkich Parafian, a zwłaszcza wspólnoty i grupy parafialne.
  1. Zapraszamy na katechezy Drogi neokatechumenalnej, które są głoszone w kaplicy, w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00. 
  1. W sobotę 22 lutego święto Katedry św. Piotra, apostoła. Po Mszy świętej o godz. 7.00 nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II. 
  1. Także w sobotę 22 lutego II Bal karnawałowy dla Dzieci „Roztańczone niebo”, prowadzony przez profesjonalnego wodzireja. Zapraszamy dzieci do 5 lat w godzinach od 15.00 do 16.30, a dzieci od 6 lat od 17.00 do 19.00. do Sali pod kaplicą (wejście przez kościół i od ul. Odrzańskiej. W programie: zabawy, tańce, konkursy, a w przerwie składkowy poczęstunek – zapraszamy do współuczestnictwa. Mile widziane kostiumy balowe i przebrania dzieci i rodziców. W niebie jest miejsce przygotowane dla każdego. 
  1. W przyszłą niedzielę 23 lutego będziemy gościć w naszej parafii świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki Pana Marka Kędziorka, który poprzez słowo świadectwa przybliży jego duchowe dziedzictwo. W tym dniu w naszym kościele będzie też wystawa o bł. ks. Jerzym. Przy wyjściu w kościoła będzie można nabyć oryginalne nagrania homilii męczennika naszych czasów. 
  1. Polecamy artykuł w ubiegłotygodniowym numerze Niedzieli o Oazie młodzieżowej naszej parafii. 
  1. Dzisiaj Caritas zbiera ofiary dla najbardziej potrzebujących Parafian.

 

 

Parafia szkołą zdobywania mądrości Bożej (1)

Tłem refleksji na temat życia naszej parafii niech będą słowa św. Pawła z Listu do Koryntian, które Kościół czyta w dzisiejszą niedzielę o prawdziwej mądrości Bożej, która nie jest mądrością tego świata ani władców tego świata (por. 1K 2, 6). Tak jak istnieją miejsca, przestrzenie nabywania mądrości tego świata i władców tego świata, tak istnieje przestrzeń zdobywania mądrości Bożej. Jest to przestrzeń Kościoła, Kościoła partykularnego jakim jest parafia.

Parafia jako miejsce zdobywania mądrości nie z tego świata

Parafia – szkoła ma swój wymiar instytucjonalny i duchowo – wychowawczy. Jaka jest parafia MBS roku 2019? Jej obraz odsłania nieco wizyta duszpasterska zwana kolędą. Pozwala ona na uświadomienie sobie terytorium na którym zamieszkuje ok. 6000 osób. Parafianami są wszyscy ochrzczeni zamieszkujący teren znajdujący się między ulicami: Przy Torze, Do Wilgi, Borsucza, Brożka. Warto przypomnieć, że o byciu parafianinem decyduje bycie ochrzczonym i zamieszkanie (przynajmniej od miesiąca), a nie zameldowanie na terenie parafii. O zamieszkaniu trzeba poinformować parafię. Można to uczynić osobiście po Mszy świętej niedzielnej (najgrzeczniej), telefonicznie, albo pozwolić się zameldować w parafii, przyjmując kapłana po kolędzie. Przy zmianie zamieszkania obowiązują te same zasady, bez potrzeby wymeldowania. W ubiegłym roku nowymi Parafianami przez chrzest święty zostało 56 dzieci. W tym samym czasie 46 osób odeszło do Domu Ojca, co oznacza, że nasza parafia powiększyła się personalnie o 10 osób. Parafianie naszej parafii żyją w ok. 2500 mieszkań. Wizytę duszpasterską w tym roku przyjęli mieszkańcy 1151 domów. W 393 mieszkaniach nie życzono sobie takiej wizyty, a 956 mieszkań było zamkniętych, z nieznanych powodów. W porównaniu z poprzednimi latami wygląda to tak:

 

ROK              P           NP      Z     (NP+Z)       WM

 

1990          1740       140     208      348        2088            P – mieszkania przyjmujące                                                                                                NP. – nieprzyjmujące

1993          1645       206     250      456        2101            Z – mieszkania zamknięte

WM – wszystkie mieszkania

1995          1626       136     389      525        2151

1996          1719       178     252      430        2149

1997          1742       207     283      490        2232

1998          1715       290     223      513        2228

1999          1772       169     305      474        2246

2001          1699       280     362      642        2293

2002          1600       243     424      667        2267

2003          1535       210     493      703        2238

2004          1592       222     479      701        2294

2017          1202       232    1025    1257       2459

2020       1152    393    956  1544     2500

 

Środki z których korzystamy w parafialnej szkole mądrości nie z tego świata

Dla największej grupy parafian źródłem mądrości Bożej  jest niedzielna Eucharystia, z której korzysta 1550 osób, 60 procent z nich przyjmuje Komunię świętą. W ciągu roku rozdane zostało ok. 90 tys. Komunii świętej. Wynika z tego, że ok. 80 osób przyjmuje Komunię świętą każdego dnia powszedniego. Do praktyki zjednoczenia z Bogiem w Eucharystii zostało w ostatnim roku  wtajemniczonych przez I Komunię świętą 73 dzieci. Mądrości eucharystycznej nabywamy także od Adwentu przez codzienną Adorację NS o godz. 17.30. Korzysta z niej coraz większa grupa Parafian. Adoracja odbywa się w ciszy. Zachęcam do znalezienia czasu na półgodzinne przebywanie w Namiocie Spotkania z Panem. Ci, którzy z tego korzystają zaświadczają o owocności tego „straconego czasu”.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz