III Niedziela zwykła – 26.01.2020 r.   

  1. W tym tygodniu kończymy w naszej parafii Odwiedziny Duszpasterskie.

 

Program odwiedzin:

Poniedziałek (27 stycznia) – ul. Kędzierzyńska, ul. Lasek, ul. Szaniawskiego

Wtorek ( 28 stycznia) –        ul. Cegielniana 28, ul. Nowotarska, Zielonogórska

Środa (29 stycznia) –            ul. Cegielniana 24, ul. Ciesielska, ul. Deotymy

Czwartek (30 stycznia) –     ul. Oraczy, ul. Zbrojarzy

Piątek (31 stycznia) –           ul. Brożka (domki), ul. Borsucza (domki), Młynowa, ul. Odrzańska (domki)

Sobota (1 lutego) –               ul. Odrzańska 10    

 

Osoby, które nie mogly przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, a pragną to uczynić, prosimy o ustalenie dogodnego terminu w zakrystii. Proponujemy terminy: poniedziałek 3.02. od godz. 16.00 i sobota 8.09. od godz. 11.00.

 

  1. We wtorek 28 stycznia wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.

 

  1.  W środę Katecheza dla dorosłych o godz. 19.00.

 

  1. W piątek 31 stycznia wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera i patrona wychowawców.

 

  1. W sobotę 1 lutego nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi po Mszy świętej o godz. 7.00.

 

  1. W przyszłą niedzielę 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego. Obchodzimy XXIV Dzień Życia Konsekrowanego. Składka przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.

 

 

Refleksje eucharystyczne (7)

 

Śpiew na wejście

Według OWMR 47 śpiew na wejście ma następujące funkcje:

  1. a) Rozpoczyna celebrację: jest prawdziwym początkiem Mszy świętej. Można tę pieśń zaintonować po zgromadzeniu się wiernych, nieco wcześniej niż wyruszy z zakrystii procesja na wejście; jest to wskazane zwłaszcza wtedy, gdy droga z zakrystii do ołtarza jest krótsza.
  2. b) Pogłębia jedność zgromadzenia wyrażoną już w fakcie zejścia się wiernych w tym samym miejscu; śpiew jest wyrazem ra­dości (por. Kol 3,16; Dz 2,46) oraz intensywności modlitwy. OWMR 39 przytacza dwa przysłowia ilustrujące znaczenie śpiewu: „Cantare amantis est” („Jeśli kto miłuje, ten śpiewa”: św. Augustyn, Mowa 336,1: PL 38,1472) oraz starochrześcijańskie powiedzenie „Bis orat qui bene cantat” („Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”). Zacytujmy w tym kontekście znamienne wypowiedzi św. Augustyna na temat roli śpiewu w Kościele i w jego osobistej drodze do Boga: „Ileż łez wylałem słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te brzmiały potężnie w moich uszach, do serca sączyła się Twoja prawda, a z niej wznosiło się i ogarniało mnie gorące uczucie pobożnego oddania, a z oczu płynęły łzy, a były to łzy szczęścia” (Wyznania IX,6; wyd. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 161). „Kiedy […] przypominam sobie łzy, jakie wylewałem, słuchając śpie­wów Twego Kościoła w pierwszym okresie po odzyskaniu przeze mnie wiary – a teraz wzruszam się już nie samym śpiewem, lecz rzeczami, o których się śpiewa, gdy czystym głosem są śpiewane na najbardziej odpowiednią melodię – znowu przyznaję temu obyczajowi wielką poży­teczność[…] Coraz bardziej się skłaniam do aprobowania tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby przez przyjemność uszów mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności” (tamże, X,33 wyd. Z. Kubiak, 204). ­
  3. c) Wprowadza wiernych w misterium okresu liturgicznego lub obchodu. Aby pieśń na wejście mogła tę funkcję spełnić, winna być bardzo starannie dobrana, po przemyśleniu treści misterium, okresu li­turgicznego, czytań Mszy św. danego dnia.

Bardzo wskazane jest krótkie przygotowanie wiernych przed rozpoczęciem celebracji i wskazanie na motywy doboru pieśni mszalnych.

  1. d) Towarzyszy kapłanom i procesji usługujących; jeżeli przybywają oni do ołtarza bardzo krótką drogą, nie należy skracać śpiewu, aby nie udaremniać innych jego funkcji (a – b).

Treść i sposób wykonania pieśni na wejście są opisane w OWMR  48: „Śpiew na wejście wykonuje chór, lub kantor na przemian z ludem, może go też w całości wykonać lud lub sam chór. Można śpiewać albo antyfonę z psalmem, zaczerpniętą z Graduału rzymskiego lub Gradu­ału zwykłego, albo inną pieśń dostosowaną do charakteru czynności świętej, dnia lub okresu, której tekst został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Jeśli nie wykonuje się śpiewu na wejście, wtedy antyfonę zamieszczoną w Mszale recytują wierni lub niektórzy z nich, albo lektor, albo sam kapłan po pozdrowieniu ludu. Może on tę antyfonę zaadaptować w stylu wstępnej zachęty (por. OWMR 31). Śpiew na wejście nie jest zwykłą ozdobą ceremonialną, ale uczcze­niem Chrystusa, który, obecny w osobie kapłana przewodniczącego, wkracza do zgromadzenia, aby jaka Głowa i Najwyższy Kapłan zespo­lić ze sobą wszystkich zgromadzonych (por. KL 27). Tę myśl najdobit­niej wyraża pieśń „Ecce Sacerdos magnus”- „Oto Kapłan wielki”- śpiewana podczas wejścia biskupa do kościoła. Tym Kapłanem wielkim jest w pierwszym rzędzie Chrystus! Biskup jest Jego sakramentem, żywym uobecniającym Chrystusa znakiem, Jego „ikoną” (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1142). W tradycji Kościoła pierwsze słowa antyfony na wejście nadawały niekiedy nazwę całemu formularzowi mszalnemu lub niedzieli. I tak nazwa sprawowanej w Adwencie Mszy św. wotywnej ku czci Najświętszej Maryi Panny – „Roraty” – pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej antyfony na wejście tej Mszy „Rorate, caeli, desuper” – „Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę” (Iz 45,8); III Niedziela Adwentu nosi nazwę „Gaudete” od antyfony na wejście „Gaudete in Domino sem­per” – „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4,4). IV Niedziela Wielkiego Postu bywa nazywana niedzielą „Laetare” od antyfony na wejście „Laetare, Ierusalem” – „Raduj się, Jerozolimo” (Iz 66,10). Jak pod względem muzycznym antyfona nadaje odpowiedni ton wykonaniu następującego po niej psalmu, tak treść antyfony wprowadza w treść sprawowanego misterium. Tak np. w uroczystość Epifanii Msza św. rozpoczyna się antyfoną „Oto przybył Pan i Władca, a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy” (por. M1 3,1; 1 Krn 29,12). Jest to pieśń ku czci Chrystusa, który jako Pan i Władca objawia się narodom pogańskim, aby je powołać do wiary i zbawienia. Antyfony na wejście Mszy świętych w oktawie Paschy odnoszą się do neofitów i przedstawiają urzeczywistnienie się w ich życiu wydarzeń Paschy Izraela – wyzwolenia z Egiptu, przejścia przez Morze Czerwone, wejścia do Ziemi Obiecanej opływającej w mleko i miód. Wszystkie te dobrodziejstwa stały się udziałem nowo ochrzczonych. W tym duchu jedności obu Testamentów śpiewamy np. antyfonę na wejście w poniedziałek w Oktawie Paschy: „Wprowadził was Pan do ziemi opływającej mlekiem i miodem, aby prawo Pańskie zawsze było na waszych ustach. Alleluja” (por. Wj 13,5.9). Biblijne antyfony na wejście są aktualizacją Bożego słowa w zgro­madzeniu Kościoła, są uobecnieniem minionych wydarzeń dziejów zbawienia.