XXVI Niedziela Zwykła – 29.09. 2019 r.

 1. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Odpustu parafialnego. 
 1. W poniedziałek wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. 
 1. We wtorek, 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe odprawiane codziennie o godz. 17.30. W tym tygodniu modlitwę poprowadzą:

poniedziałek – Dzieci

wtorek – Ministranci

środa – Caritas

czwartek –Margaretka

piątek – Dzieci

sobota – Róże Różańcowe

niedziela – Apostolat Ratunku Konającym 

 1. We wtorek, spotkanie Matulanek o godz. 10.00, natomiast spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 i 8 SP o godz. 19.00 w salkach parafialnych.  
 1. W środę wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.    
 1. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek o godz. 17.30 zapraszamy na modlitwę różańcową, którą prowadzi wspólnota „Margaretka” w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 7.00, natomiast spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.30. W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy świętej o godz. 7.00. Odwiedziny chorych w domach od godz. 9.30. 
 1. W piątek wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. 
 1. W sobotę wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, dziewicy. 
 1. Parafialny chór żeński Ad Caelum ogłasza NABÓR do chóru i zaprasza zainteresowane kobiety w wieku 20 – 45 lat. Ze stolika z gazetami można zabrać wizytówkę chóru. Serdecznie zapraszamy na próby w środy od godz.19.00 do kawiarenki parafialnej. 
 1. Informujemy, że w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i sierpniu w roku 2020, w porządku niedzielnym i świątecznym nie będzie Mszy świętej o godz. 9.00 i 18.00. Prosimy o uwzględnienie tego w zamawianiu intencji mszalnych. 
 1. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj organizowana jest kwesta na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

 

 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza w nim październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Ojciec Święty przypomniał znaczenie jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument. Zaznaczył, że przed stu laty Benedykt XV skierował swój list w okresie I wojny światowej, którą sam określił jako “bezsensowną rzeź”. “Także w naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych smutną chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech do wszystkich z odnowionym zapałem niesiona będzie Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć a miłość strach, pobudzając do ufności i nadziei” – stwierdził papież Franciszek.

Ogłaszając planowany na październik 2019 roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących “umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Ojciec Święty powierzył przygotowanie tego wydarzenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz związanym z nią Papieskim Dziełom Misyjnym.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową, 2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach, 3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes, 4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – duszę wszelkiej misji – głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał papież Franciszek.

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Więcej informacji o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym: https://missio.org.pl/pontyfikat/nadzwyczajny-miesiac-misyjny

 

 Oficjalna strona internetowa nadzwyczajnego miesiąca misyjnego  www.october2019.va

 

List Papieża zapowiadający NMM: https://missio.org.pl/pontyfikat/nadzwyczajny-miesiac-misyjny/papiez-franciszek/562-list-papieza-zapowiadajacy-nadzwyczajny-miesiac-misyjny

 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ0t97aWcDE

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz