Bierzmowanie – rekolekcje 27-29.09 klasy 1 szkół średnich


INFORMACJE OGÓLNE
1. Rekolekcje są integralną częścią 2-letniego programu przygotowującego młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania prowadzonego przez Parafię pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. Udział w rekolekcjach jest obowiązkowy.Koszt rekolekcji wynosi 50 zł od osoby.
2. Rekolekcje rozpoczynają się 27.09.2019 o godz. 17.00, a kończą 29.09.2019 ok. godz. 13.00. Szczegółowy plan rekolekcji zostanie podany na początku rekolekcji. Dojazd na miejsce rekolekcji i powrót we własnym zakresie.
3. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Wojak z Diecezji Tarnowskiej.
4. Rekolekcje odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie przy ulicy Modrzewiowej 23.
5. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę i wyżywienie przez cały czas trwania rekolekcji.
6. Kontakt z młodzieżą możliwy będzie przez cały czas trwania rekolekcji poprzez ks. Szymona Datę MS 797 907 310 oraz animatorów poszczególnych grup: Monika Juśkiewicz 602 439 330, Małgorzata Grudzień 695 147 882, Patrycja Żarnowska 517 542 680 , Zdzisław Rapacz 697 778 809, Jacek Plewa 697 882 998, Sławomir Machowicz 660 315 301.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Wszystkie osoby uczestniczące w rekolekcjach OBOWIĄZKOWO MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONY PRZEZ RODZICA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Plik formularza znajduje się poniżej: karta zgłoszeniowa Rekolekcje Spotkania MBS
Należy go pobrać ze strony i wypełnić. Wypełniony formularz należy wysłać (w formie skanu lub zdjęcia mailem lub mms-em do opiekuna swojej grupy) najpóźniej do niedzieli 22.09.2019. Oryginał należy koniecznie zabrać ze sobą na rekolekcje.
2. Wszyscy uczestnicy OBOWIĄZKOWO MUSZĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM REKOLEKCJI, który znajduje się poniżej. Obecność na rekolekcjach jest potwierdzeniem, że uczestnik Regulamin przeczytał i w całości akceptuje.
3. Opłatę za rekolekcje będziemy zbierać na miejscu.
4. Na rekolekcje warto przyjechać w stanie łaski uświęcającej (czyli po spowiedzi).
5. Co należy zabrać:
a. Podpisany przez rodzica formularz zgłoszeniowy.
b. 50 zł – opłatę za uczestnictwo.
c. Śpiwór
d. Karimatę (będziemy spać w szkole w klasach)
e. Coś ciepłego do spania (dres lub ciepła piżama)
f. Obuwie na zmianę (z białą podeszwą)
g. Kosmetyczkę i ręcznik oraz klapki pod prysznic (będziemy korzystać ze szkolnych łazienek)
h. Ubrania
i. Ewentualne leki razem z opisem – jeśli w formularzu zgłoszeniowym wpisano, że uczestnik przyjmuje jakieś leki.
j. Pismo Święte

6. Czego nie zabierać:
a. Telefonów (W trakcie trwania zajęć rekolekcyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów. Jeśli ktoś zabierze telefon, będzie mógł z niego korzystać tylko w czasie wolnym)
b. Sprzętu elektronicznego typu tablety, laptopy, głośniki, itp.
c. Drogich przedmiotów typu biżuteria, zegarki, itp.
d. Pieniędzy na zakupy (nie będzie możliwości wychodzenia do sklepu).
e. Używek.

REGULAMIN REKOLEKCJI
1. Rekolekcje mają charakter zamknięty. W czasie rekolekcji uczestnicy przebywają pod opieką animatorów – opiekunów grup, w których przygotowują się do przyjęcia sakramentu w ramach 2-letniego programu. W trakcie trwania rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku bez wiedzy i zgody animatorów.
2. W trakcie trwania rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz korzystania z używek (papierosy, alkohol, narkotyki, inne substancje psychoaktywne).
3. Rekolekcje to czas wyciszenia, modlitwy i zacieśniania relacji z rówieśnikami. Mają inny charakter niż wycieczki, czy obozy. Dlatego zachęcamy do pozostawienia w domu telefonów komórkowych. Obowiązuje zakaz korzystania z innego sprzętu elektronicznego, jak tablety, głośniki itp. W czasie trwania rekolekcji będzie czas, kiedy uczestnicy nie będą mogli korzystać z telefonów lub zostaną poproszeni o zdeponowanie ich u animatorów i odebranie ich w czasie wolnym. W tym czasie kontakt z uczestnikami możliwy będzie przez animatorów i ks. Szymona.
4. W związku z pkt. 8 animatorzy ponoszą odpowiedzialność jedynie za telefony zdeponowane u nich w wyznaczonym czasie. Za pozostały sprzęt oraz telefony odebrane od animatorów odpowiedzialność ponoszą uczestnicy.
5. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć karty zgłoszeniowe zawierające informacje o stanie zdrowia, w tym o ewentualnej konieczności stosowania diety. W przypadku braku takich informacji w karcie, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na zdrowiu, powstałe w wyniku niestosowania koniecznej diety.
6. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich punktach programu rekolekcji.
7. Uczestnicy zobowiązani są do słuchania poleceń animatorów, w szczególności tych, które dotyczą bezpieczeństwa.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej przewidzianej w programie rekolekcji.
9. Złamanie zapisów niniejszego regulaminu, w szczególności pkt 6, 7 i 8, może skutkować wydaleniem z rekolekcji uczestnika i wezwaniem rodzica na miejsce rekolekcji by odebrał dziecko. W takim przypadku poniesiony koszt uczestnictwa nie zostanie zwrócony.