XXIV Niedziela Zwykła – 15.09.2019 r.

 

 1. Zapraszamy do duchowego przygotowania do odpustu parafialnego przez aktywny udziału w IX Tygodniu Wychowania. Szczegółowy program znajduje się na plakacie, ulotkach, stronie internetowej oraz w Dies Domini. 
 1. Klub Seniora zaprasza 16 września, w poniedziałek, o godz. 16, do sali św. Jana Pawła II, na kolejne spotkanie z cyklu Miejsca święte i nie święte. Naszą podróż po krajach islamu kończymy w Maroku.  Na początku odwiedzimy stare portugalskie twierdze z czasów geograficznych odkryć. Potem będą kolejne, bogate w zabytki cesarskie stolice, czyli między innymi Casablanca, Rabat, Fez i wyjątkowy Marrakesz. Na zakończenie pojedziemy w góry Antyatlasu. 
 1. W poniedziałek o godz. 18.45 zapraszamy mężczyzn na MODLITWĘ PO MĘSKU, którą poprowadzi Andrzej Lewek lider wspólnoty MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA. 
 1. We wtorek o 18.45 zapraszamy wszystkie kobiety, które pragną modlić się za dzieci i młodzież według formuły wspólnoty MATKI W MODLITWIE.
 1. W środę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. Po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.45, wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty ze spowiedzią indywidualną. Skorzystajmy z możliwości duchowego odrodzenia. 
 1. W czwartek 19 września, Uroczystość 173 rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette. Jest to dzień liturgicznego świętowania Matki Bożej Saletyńskiej, Pojednawczyni grzeszników, patronki naszej parafii. Zapraszamy wszystkich Parafian, a szczególnie wspólnoty i grupy parafialne do przeżywania wspólnotowej uroczystości. Rozpoczniemy o godz. 17.30 nabożeństwem saletyńskim, następnie Msza święta i procesja światła.
 1. W piątek o godz. 18.45 świadectwo Anety i Marka Warejków SZCZĘŚCIE RODZINY OPARTEJ NA BOGU.
 1. W sobotę święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. O godz. 18.45 MODLITWA UWIELBIENIA z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
 1. W niedzielę 22 września parafialna Uroczystość odpustowa. Suma z procesją eucharystyczną o godz. 12.00. Zapraszamy do udziału w niej dzieci pierwszokomunijne oraz sypiące kwiaty. Słowo Boże w czasie odpustu będzie głosił Ks. Krzysztof Kowal, misjonarz saletyn. Nabożeństwo wrześniowe w tym dniu podczas procesji, dlatego nie będzie go wieczorem. Przedłużeniem radości odpustowej będzie Piknik parafialny od godziny 15.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowy program znajdziemy na plakacie. 
 1. Parafialny chór żeński Ad Caelum ogłasza NABÓR do chóru i zaprasza zainteresowane kobiety w wieku 20 – 45 lat. Osoby chętne proszone są o kontakt z dyrygentką chóru telefonicznie lub mailowo. Ze stolika z gazetami można zabrać wizytówkę chóru. Serdecznie zapraszamy.
 1. Kontynuujemy zapisy do sakramentu bierzmowania z klas 8 SP oraz rozpoczynamy zapisy z klas 7 SP. Formularze do zapisu są dostępne w kancelarii oraz na stronie internetowej parafii w zakładce Kancelaria-Bierzmowanie. Podania składamy do niedzieli 29 września w kancelarii lub do opiekuna grupy ks. Szymona. Najbliższe spotkanie kandydatów z obu grup: klas 7 SP oraz klas 8 SP odbędzie się we wtorek 1 października 2019 o godz. 19:00 w salkach parafialnych.

 

Odrobina duchowego luksusu

Najbliższy tydzień odpustowy to wspaniała okazja, aby zatroszczyć się o swojego ducha. Wydarzenia parafialne pomogą nam w modlitwie, refleksji nad życiem, wychowaniem siebie i naszych bliskich, poczuciu wspólnoty parafialnej. Wszystkich serdecznie zapraszam do aktywnego udziału! Zacznijmy od błogosławieństwa.

 

Moc błogosławieństwa w rodzinie

Jedyną instytucją, którą powołał Bóg, jest rodzina. To sam Bóg powołał nie króla, ministra, prezydenta, tylko ojca i matkę, by tworzyli rodzinę (…). Sobór Watykański II mówi o rodzinie jako o wspólnocie miłości, domowym Kościele, gdzie kapłanami są ojciec i matka. Rola ojca jest bardzo ważna, to on nadaje ton służby wobec Boga, człowieka, wobec siebie. Rola błogosławieństwa w rodzinie jest ogromna, bowiem to sam Bóg pozwala ludziom uczestniczyć w Jego władzy błogosławienia. Słowo „błogosławieństwo” pochodzi od łacińskiego „benedictio” (gr. „eulogein”). Swymi korzeniami sięga jednak do hebrajskiego źródłosłowu „brk”. Oznacza m.in. życzenie innym dobra, przyzywanie łaskawości Boga. To działanie, przez które Bóg wyświadcza nam swą łaskawość. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie można znaleźć liczne wzmianki o błogosławieństwach. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje: „Na początku Bóg błogosławi istoty żywe, a w sposób szczególny mężczyznę i kobietę. Przymierze z Noem i wszystkimi istotami żywymi odnawia to błogosławieństwo płodności mimo grzechu człowieka (…). Ale począwszy od Abrahama Boże błogosławieństwo przenika historię ludzi, która zmierzała ku śmierci, by skierować ją do życia (…)” (1080).

Świadectwo zachęcające

Kard. Henryk Gulbinowicz wskazuje na szczególny przywilej błogosławienia, jaki przypisany jest rodzicom, którzy współpracują z Bogiem w przekazywaniu życia i są ambasadorami Jego ojcostwa na ziemi: „Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty” (Syr 3, 9). Błogosławieństwo ojca wyprasza potomstwu u Boga potrzebne łaski (por. Rdz 27, 27-29).
Ksiądz Kardynał mówiąc o błogosławieństwie, dzieli się swoim doświadczeniem wyniesionym z rodzinnego domu, gdzie tradycja błogosławienia dzieci przez rodziców była mocno zakorzeniona: – Miałem ze trzy lata, kiedy w domu rodziła się moja siostra. Pokojówka powiedziała mi, że nie mogę być z mamusią. Widziałem, jak tata się niepokoi i przemierza pokój. Gdy tylko usłyszeliśmy płacz dziecka, tata wszedł do pokoju mamy i zrobił znak krzyża na czole malucha, mówiąc: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, przyjmujemy cię, córeczko, do rodu naszego, a Pani Ostrobramska niech ma ciebie w opiece”. Obserwujemy tutaj swoistą sukcesję znaku krzyża wykonywanego kciukiem prawej ręki – po ojcu taki sam znak kreśli na czole dziecka ksiądz podczas chrztu św., chrzestni, biskup podczas bierzmowania. To znak oddania dziecka przez jego opiekunów Bogu. Ksiądz Kardynał wspominał też o codziennym błogosławieństwie, jakie otrzymywał od rodziców: – Na Wileńszczyźnie był taki zwyczaj, że dziecko w nocnej koszuli biegło do mamy i prosiło: „Mamusiu – krzyżyk!”. Słowo „błogosławieństwo” było dla dziecka za trudne, a co to jest krzyżyk – wiedziało. Mama zrobiła znak krzyża, a przy okazji i pocałowała, przytuliła.
Tak trudno nam zrozumieć, że znak krzyża uczyniony na czole dziecka, żony, męża, że proste słowa błogosławieństwa, np.: „Niech Bóg cię błogosławi”, „Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech spocznie na tobie i pozostanie na zawsze” – niosą ze sobą życie, łaskę, nieogarnione dobro. Błogosławieństwo to duchowa ochrona naszych dzieci, to ochrona każdego, to swoista tarcza, broniąca przed złem. Dzieci, które otrzymują codziennie błogosławieństwo rodziców, np. przed wyjściem do szkoły, czują się bezpieczniej, pewniej, wiedzą, że nie są same. Błogosławmy więc swoje dzieci, męża, żonę. Domagajmy się, jak biblijny Jakub, błogosławieństwa Boga, prośmy o nie kapłanów. Każde błogosławieństwo jest cenne, jednak – jak widzimy w Starym Testamencie – uprzywilejowane jest błogosławieństwo ojca. Ma ono wyjątkową wartość, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy tzw. rana ojcostwa jest jednym z największych zranień w rodzinie. Specjaliści twierdzą, że problemy w małżeństwie, w rodzinie, przemoc, nieobecność emocjonalna ojców, a tym samym brak więzi dzieci z ojcem – to przyczyny większej podatności młodych na każdą, czasami fałszywą, ofertę miłości i przyjaźni, to przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa. Ten brak ochrony duchowej sprawia, że dzieci stają się łatwym łupem sekt, ofiarami wytworów cywilizacji śmierci.

Matki w Modlitwie

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 76-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi. Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku – kilkunastu kobiet – matek fizycznych i duchowych, kobiet zamężnych i samotnych, młodych i starszych, kobiet świeckich i konsekrowanych, które spotykają się raz w tygodniu by korzystając z modlitewnika – modlić się i powierzać swoje dzieci, wnuki, dzieci chrzestne oraz dzieci adoptowane duchowo Jezusowi. Matki w Modlitwie są otwarte dla wszystkich kobiet – matek biologicznych i duchowych. Zachęcamy szczególnie do duchowej adopcji kapłanów i sióstr zakonnych.

W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. Od 2012 roku zostały przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Obecnie w Polsce działa ponad 100 grup MwM w 22 diecezjach, także w naszej parafii. We wtorek zapraszają do wspólnej modlitwy.

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz