XIII Niedziela Zwykła – 30.06.2019 r.

  1. Dzisiaj zakończenie czerwcowych nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 11.30.   
  2. W miesiącu lipcu i sierpniu Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartki od 16.30 do 17.30 oraz w soboty od 8.00 do 9.00.
  3. W środę święto św. Tomasza, apostoła.
  4. W czwartek rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie.
  5. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, którą prowadzi wspólnota „Margaretka” w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 7.00, natomiast spowiedź pierwszopiątkowa od 16.30. W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy świętej o godz. 7.00.
  6. W sobotę wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
  7. W następną niedzielę wolontariusze komitetu „Stop Pedofilii” będą zbierać podpisy pod projektem ustawy, która ma na celu ochronę dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną według standardów WHO. W celu złożenia ważnego podpisu potrzebny jest numer PESEL. Zachęcamy wszystkich do podpisania się w obronie dzieci przed deprawacją.
  8. Przypominamy o możliwości zapisów na pielgrzymkę Koła Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 14 lipca 2019 r. oraz na Spotkanie Młodych w Dębowcu w dniach 8 – 12 lipca br.
  9. Zapraszamy do udziału w 39. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 6-11 sierpnia 2019r. Nasza parafia prowadzi grupę I. Więcej szczegółów i zapisy w zakrystii.

 

Wakacyjne rekolekcje w drodze

Korzenie Pieszej Krakowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę

„… Pójdziemy ulicami miasta, którymi kroczył Jan Paweł II , pójdziemy protestując przeciwko bólowi i przemocy. Pragniemy, aby wymowa otaczającej nas ciszy była wyraźna. Chcemy dostrzec i zwalczyć zło zalewające świat, zanim zniszczy jego najcenniejsze wartości (…). Zjednoczymy się na Rynku Krakowskim z całym społeczeństwem pragnącym zwycięstwa cywilizacji miłości, pokoju i dobra…” – to słowa z Rezolucji Białego Marszu studentów Krakowa zorganizowanego na wieść o zamachu na życie Ojca Świętego.

Biały Marsz pozostawił trwały ślad w świadomości społeczeństwa nie tylko Krakowa. Pokazał, że dobro nie zginęło, że zło można pokonać właśnie dobrem, tak jak to czynił Jan Paweł II. Idea Białego Marszu zrodziła wiele cennych inicjatyw, m.in. „Ruch ku Cywilizacji Miłości” oraz Pieszą Pielgrzymkę Krakowską. Od roku 1981 zaczęto organizować Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny.

Czuj się zaproszonym!

Przygotowujemy się do kolejnej 39. Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę. Niektórzy pójdą po raz kolejny, inni- pierwszy raz. Wielu jest takich, którzy nie mogą się doczekać, aby iść na pielgrzymkę i duchowo się umocnić. Szczególnym źródłem duchowej mocy jest modlitwa indywidualna i we wspólnocie pielgrzymkowej. Tak wiele problemów trudnych, osobistych, rodzinnych, pielgrzymi przedstawiają Panu

Jezusowi i Jego Najświętszej Matce. Temat pielgrzymki „W MOCY BOŻEGO DUCHA” jest światłem w czasie pielgrzymki i po pielgrzymce. Potrzeba nam Bożej Mocy, aby nie ulec własnemu zniechęceniu, egoizmowi, pysze i żebyśmy nie lękali się, gdy potrzeba odwagi w wyznawaniu wiary. Moc Boża jest konieczna byśmy oparli się pogańskim prądom, które głoszą życie bez Boga. Odrzucają szacunek dla osoby, dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dla trwałego małżeństwa, które jest związkiem kobiety i mężczyzny. Potrzeba mocy Ducha Świętego, aby nie tylko wartości chrześcijańskie zachować w swoim sercu i w swojej rodzinie, ale z pokorą i odwagą wyznawać je w swoim otoczeniu, wszędzie tam, gdzie trzeba głosić Bożą prawdę.

Sens pielgrzymowania

Od zarania ludzkości spotykamy się z różnymi formami migracji. Znane nam są wielkie wędrówki ludów, które spowodowały znaczące zmiany gospodarcze, polityczne i kulturowe. Ludzie wędrowali w różnym celu, jedni uciekali przed prześladowaniami, inni w celu handlowym, jeszcze inni wędrowali do słynnych akademii. Jedną z najstarszych form wędrowania są podróże podejmowane w celach religijnych czyli pielgrzymki. Pielgrzymka bowiem to podróż o charakterze religijnym do miejsca uważanego za święte, w którym wędrujący czyli pielgrzym, spodziewa się bliższego spotkania z Bogiem. Pielgrzym pragnie tam spełnić określone formy kultu w celu uzyskania nadprzyrodzonych łask. Pielgrzymka stanowi odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do wiecznego celu – domu Ojca w niebie (por. 1P 2, 11; Hbr 13,14; Flp 3, 20).

Fenomen pielgrzymowania występuje w wielu religiach świata. W niektórych należy do świętego obowiązku np. w Starym Testamencie do Jerozolimy, w islamie do Mekki. Pierwowzorem dla pielgrzymów jest wędrówka Abrahama (por. Rdz 12, 1 nn) i wyjście narodu wybranego (por. Ps 136, 10-26). Sam Jezus pielgrzymował do Jerozolimy jako dziecko (Łk 9, 51 n i J 7, 10).

Cele pielgrzymki

Pielgrzymowanie rozwijało się w historii chrześcijaństwa. Duchowymi celami pielgrzymki jest wypełnienie aktów kultu, przez które pątnik pragnie dziękować, pokutować bądź prosić o upragnione łaski. Wymiar eschatologiczny pielgrzymki przypomina, że wszyscy jesteśmy w drodze. „Droga do Sanktuarium” to znak i obraz drogi do królestwa niebieskiego. Pielgrzymka ma też wymiar pokutny. Podobna jest do „drogi nawrócenia”. Jest okazją do skorzystania z sakramentu pokuty. Pielgrzymka ma wymiar świąteczny. Jest oddechem i przerwą w codziennej monotonii, bo daje człowiekowi choć trochę odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą w troskach życia, które dla wielu, a zwłaszcza biednych, stanowią dokuczliwy ciężar. Pielgrzymka ma charakter apostolski. Pielgrzymi są znakiem wiary dla innych, stają się wędrującymi głosicielami Chrystusa. Pielgrzymka jest przede wszystkim aktem kultu. Pielgrzym idzie do Sanktuarium po to, żeby spotkać się z Bogiem, przeżyć Jego obecność, oddając Mu adorującą cześć i otwierając przed Nim swoje serce. Pielgrzymowanie jest zatem szczególną formą obcowania z Bogiem, poszukiwaniem źródeł wiary oraz sensu ludzkiej egzystencji.

Udział Polaków w pielgrzymowaniu

W migracjach pielgrzymkowych uczestniczy 5-7 milionów osób rocznie,(w pieszych około 100 tysięcy) a więc ponad 15 % ludności Polski. Polacy stanowią obecnie 5% chrześcijan pielgrzymujących na świecie i ponad 20% w Europie. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 500 Sanktuariów pielgrzymkowych. Zdecydowana większość (98%) ośrodków pątniczych należy do Kościoła Rzymskokatolickiego. Dominują w nich Sanktuaria Maryjne – około 430, z tego ponad 200 z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej. Głównym centrum pielgrzymkowym jest Jasna Góra (4-5 mln pątników rocznie).

Czekamy na Ciebie

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS