Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 9.06.2019 r.

 1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończy się w Kościele okres Wielkanocy. Za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Czas wielkanocnej Komunii świętej trwa jeszcze tydzień.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawiane przez cały czerwiec o godz. 17.30, a w środy połączone z Nowenną do MBS, także o 17.30.
 3. W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
 4. Klub Seniora zaprasza 10 czerwca, w poniedziałek, na godz. 16, do sali im. Jana Pawła II, na kolejne spotkanie z cyklu Miejsca święte i nieświęte. Kontynuujemy naszą podróż po Bliskim Wschodzie. Odwiedzimy Jordanię i jeden z cudów świata, czyli Petrę,  miejsce Pańskiego chrztu nad Jordanem, biblijną górę Nebo, Damaszek, wejdziemy na świętą górę Synaj.
 5. Spotkanie dorosłej Służby Liturgicznej w poniedziałek o godz. 18.45.
 6. We wtorek wspomnienie św. Barnaby, apostoła. Modlitwa Słowem Bożym lectio divina o godz. 18.45.
 7. W środę Katecheza dla dorosłych o godz. 18.45. Przedstawiając treści KKK podejmiemy tematy wierności i płodności małżeńskiej, wykroczeń przeciw godności małżeństwa. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie czy określenie „wolne związki” jest do pogodzenia z podstawowymi zasadami logiki a przede wszystkim z objawieniem Bożym?
 8. W czwartek 13.go czerwca święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Także wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła.
 9. W piątek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
 10. W przyszłą niedzielę 16.go czerwca Uroczystość Najświętszej Trójcy. Podczas Mszy świętej o godz. 12.00 przyjęcie kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 11. Komitet Organizacyjny zaprasza na VII Marsz dla Życia i Rodziny, który wyruszy z Placu Matejki w Krakowie, w przyszłą niedzielę 16.go czerwca o godz. 10.00. Szczegółowy program na plakacie.
 12. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje dnia 14.go lipca 2019 r. coroczną pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Koszt pielgrzymki 35 zł. Wyjazd spod kościoła rano o godz. 6.30, powrót ok. godz. 19. Zgłoszenia i zapisy w zakrystii.
 13. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby inwestycyjne parafii. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone w miesiącu maju. Kwota zebrana w kościele i przekazana na konto bankowe parafii wyniosła 7230 zł. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom. Informujemy, że rozpoczęliśmy prace renowacyjne przy dachu naszego kościoła.

 

Niech odnowi oblicze tej ziemi

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlaczego, właśnie ta uroczystość jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich celebrowanych w Kościele rzymskokatolickim? Apostołowie byli prostymi ludźmi. Była więc poważna obawa, że całej nauki Pana Jezusa by nie zapamiętali. Owszem, nie było żadnej gwarancji, że ją przekażą światu nienaruszoną i całą. W Ewangeliach niejeden raz zdradzali ciasny nacjonalizm żydowski, własne ambicje i niezrozumienie istoty zbawienia. Nadto byli bojaźliwi do tego stopnia, że w chwili próby opuścili swojego Mistrza, a Piotr haniebnie się Go wyparł. Dlatego to Pan Jezus nakazał pozostać Apostołom w Wieczerniku, aż będą „uzbrojeni mocą z wysoka” (Łk 24,49), aż ich Duch Święty doprowadzi „do całej prawdy” i „powie wszystko” (J 16,13). Tak się też stało. Po Zesłaniu Ducha Świętego stają się już zupełnie innymi ludźmi. Pierwszy, Piotr, przemawia do zgromadzonego tłumu. Przemawiają także inni, a przemawiają tak skutecznie, że nawracają tego dnia i doprowadzają do przyjęcia Chrztu świętego „około trzech tysięcy dusz” (Dz 2,41). Przemówienie św. Piotra, przekazane nam przez św. Łukasza daje próbę, jak przemawiali również inni Apostołowie. Nie wiadomo, co bardziej w tym jest podziwu godne: jasność i logika, siła przekonywania, czy też odwaga niezwykła. Treść przemówienia do tłumu z okazji uzdrowienia kaleki i przemówienie św. Piotra przed Sanhedrynem, czyli przed najwyższą radą żydowską, która Chrystusa skazała na śmierć, to dla nas bezcenny materiał i ilustracja, jak dalekiej przemiany dokonał w Apostołach Duch Święty.

Inauguracja Kościoła

Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów Kościół obchodzi uroczyście i radośnie, gdyż uważa go za dzień swoich narodzin. Wtedy to bowiem powstała w Jerozolimie pierwsza zorganizowana gmina chrześcijańska. Odtąd Kościół począł szerzyć i rozwijać, zakładać nowe gminy (ośrodki). Najpierw w samej Jerozolimie przyjęło Chrzest święty ok. 3000 nowych wyznawców. W kilka dni potem na skutek cudu, dokonanego na kalece, dołączyło się „około pięciu tysięcy” (Dz 4,4) nowych wyznawców. W niedługim czasie wyznawców Chrystusa widzimy już: w Samarii (Dz 8,4-13), stolicy Syrii, Damaszku (Dz 9,2), w Liddzie nadmorskiej (Dz 9,12),w Cezarei (Dz 10,1), i w Jaffie (Dz 10,23), a nawet w odległej Antiochii, gdzie jako pierwsi otrzymali imię chrześcijan (Dz 11,19-26).
Uroczystość liturgiczna sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Początkowo łączono ją z Wielkanocą. Jako święto odrębne występuje od wieku IV. Urzędowo została wprowadzona na synodzie w Elwirze (w Hiszpanii) w roku 306. Podobnie jak w wigilię Wielkanocy, tak i w wigilię Pięćdziesiątnicy poświęcano wodę do Chrztu świętego i udzielano Chrztu katechumenom. Dla lepszego przygotowania nas do tego święta papież Leon XIII (1903) wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowanie modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby i w naszych sercach dokonał podobnej przemiany, jaką dokonał w Apostołach. W niektórych stronach Wielkanoc nosi nazwę „Paschy Białej” a Zesłanie Ducha Świętego „Paschy Czerwonej”. Ludowa nazwa „Zielone Święta” podkreśla fakt, że w Polsce uroczystość ta przypada na pełnię wiosny, kiedy cała przyroda zadziwia pięknem zieleni i kwiecia. Za czasów Chrystusa Pana święto miało charakter dożynek.

Kim jest Duch Święty?

Bez Ducha Świętego nie byłoby Kościoła ani życia chrześcijańskiego, nie byłoby nas chrześcijan… księży, zakonników i zakonnic, misjonarzy, małżonków, osób bezżennych zaangażowanych w życie Kościoła… Bez Ducha Świętego nie byłoby świata ani ludzi. Duch Święty obdarza nieustannie świat i wspólnotę Kościoła swą stwórczą mocą, pełną życia i miłości. Na potwierdzenie tego, trzeba odwołać się do słów Metropolity Ignatiosa z Laodycei (Syria), wypowiedzianych w czasie ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 r.: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione”.

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz